1432. 13. november. Rom


Pave Eugenius 4. imødekommer en ansøgning af Peder fra Urskov, klerk i Århus stift, om på ny at få provision på sognekirken i Tiset, ledig efter den tidligere indehaver Niels fra Tovborgs død, skønt han allerede har et evigt vikariat i Århus. Peder har i forvejen fået kirken overdraget af biskoppen, men der er rejst tvivl om overdragelsens gyldighed

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

.. Vacante alias parrochiali ecclesia ss. Mathei apostoli et Mauritii martiris in Tysungh Arusiensis diocesis per obitum Nicolai de Taabord .. Petrus de Vorskow clericus dicte diocesis eam sibi ordinaria auctoritate conferri et de eadem provideri obtinuit et dictarum collationis et provisionis vigore eam extitit pacifice assecutus. Verum, pater sancte, dubitatur ab aliquibus collationem et provisionem predictas ac omnia inde secuta viribus non subsistere.

Supplicat s. v. idem Petrus, quatinus sibi de dicta parrochiali ecclesia [fructus 2 mr. arg.] ... de novo dignemini misericorditer provideri non obstantibus, quod quandam perpetuam vicariam in ecclesia Arusiensi [fructus similiter 2 mr. arg.] obtinet, ac gratia expectativa, si quam habeat, in cancellaria declaranda ...

Concessum in presentia pape.

B. Gradensis .

Datum Rome id. nov. anno 2.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.