1433. 25. maj. København


Jens Esbensen pantsætter en grund i Læderstræde til kapitlet i København for 16 gamle "Edderwardske" guldnobler.

Udtog efter Luxdorph l.l

Tekst

Edwards Nobler forekomme paa nye i et Brev af 25 May (urbani) 1433, hvorudi Johan Espensen, Borger i Kiøbenhavn (Johannes Esberni villanus Hafnensis), tilstaar at være skyldig til Kapitlet sammesteds, (Johanni Clementis, Decano Haffnensi totique Capitulo), 16 saadanne Nobler (in sedecim antiquis anglicis Edderwardske nobilianis boni auri, et pleni ponderis). For hvilke han pantsætter sin Grund med Bygninger, 40 Siællandske Alen, mindre et Qwarteer, lang, og 20 Alen breed, norden for Lederstrædet (fundum cum edificiis borialiter a vico Lætherstræde Haffnis situm - in longitudine - 40 ulnas Syelendenses minus uno quartali etcetera) og svarer deraf til kannikerne, ratione pensionis, sex scl. gr.

Brevet er forseglet af Borgemester og Raad, nemlig Arnoldo Krusæ, Proconsule, og Johanne ., Bertoldo Quatz og Jacobo Swensson, Consules, og uden paa staaer:

Littera concernens quandam Curiam Psalteri, quam modo conductive habent Alemanni ex Compania.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.