1433. 25. maj. Rom


Det pavelige kancellis optegnelse om at Jens (Pedersen (Jernskæg)), biskop i Roskilde, har betalt 50 guldfloriner som en del af sine servispenge til kardinalkollegiet; pengene skal fordeles mellem 12 kardinaler.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1433] Rome die 25. mensis maji predicti Johannes episcopus Roskildensis solvit fl. 50. Fuit promotus Rome 7. id. jan. anno 1; fuerunt in eius promotione card. 12.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.