1433. 7. august. Rom


Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af Jens Nielsen, klerk fra Odense stift, om at få provision på kanonikat og præbende såvel som alteret for Skt. Paul og Skt. Antonius i Vor Frue kirke i København.

Embederne er ledige ved at have været ulovligt besat i mere end fire år af Knud Nielsen, der ikke havde opnået dispensation for at være præstesøn.

Knud Nielsen havde opnået kanonikat og præbende efter Hans Rosenboms resignation, alteret efter Niels Jydekælders død, som inden da havde besiddet det, og som var Knud Nielsens far.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Vacantibus canonicatu et prebenda ecclesie collegiate Haffnensis Roskildensis diocesis per resignationem Johannis Rosenboml (!) ex causa inutilis permutationis auctoritate ordinaria factam, quidam Canutus Nicolai de presbitero genitus et soluta, nulla canonica dispensatione super defectu natalium obtenta, eosdem canonicatum et prebendam unacum quodam altari ss. Pauli apostoli et Anthonii per obitum Nicolai Jntekeller[1] presbiteri et ejusdem Kanuti genitoris immediati predecessoris vacante extitit assecutus licet de facto, unde propter premissa merito ad dicta beneficia censetur indignus, licet ultra 4 annos dicta beneficia occupavit.

Supplicat igitur Johannes Nicolai clericus Ottoniensis diocesis, quatenus sibi de dictis canonicatu et prebenda Haffnensibus necnon altari [fructus 4 mr.] dignemini providere.

Concessum in presentia pape. B. Gradensis .

Datum Rome 7. id. aug. anno 3.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.