1433. 16. december. Rom


Franciscus (Condulmarus, pavelig kammermester) giver Jens (Pedersen (Jernskæg)), biskop i Roskilde, udsættelse med betalingen af resten af hans servispenge indtil otte måneder efter den hidtidige frists udløb.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Universis etc. Franciscus etc., quod intellecta mole gravaminum pro parte Johannis episcopi Roskildensis coram nobis exposita, que ipsum ad solvendum residuum communis et minutorum servitiorum, pro quibus etc., reddebant, prout reddunt, verisimiliter impotentem, idcirco auctoritate etc terminum solutionis hujusmodi fiende usque ad octo menses proxime futuros ab ultima die termini jam cur<r>entis[1] computandos de novo prorogamus atque assignamus. Ita tamen etc.

In quorum etc.

Datum etc.[2] 1433 indictione 11. die vero 16. mensis dec anno 3.

1. cur<r>entis] således rettet i APD.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.