1433..


Petrus', biskoppen af Slesvigs tilfordnede ved koncilet i Basel, skrivelse til de kongelige danske biskopper, i hvilket han erklærer, at der holdes generalsynode i Basel i anledning af de af Godskalk Alefeld tilføjede skader på slesvigbispen.

Tekst efter Westphalen.

Tekst

Petri episc. Slesvic. synodo Basiliensi judicis et conservatoris specialiter deputati diploma quo Daniæ regiis episcopis nomine concilii Basileensis generalem synodum indicit, occasione injuriarum et exactionum episcopo Slesvic. Gottschalco ab Alefeld illatarum 1433.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.