1434. 27. januar.


Hartvig Löw erklærer, at han af hertug Adolf af Slesvig har modtaget 100 mark penninge. På denne baggrund sværger Hartvig Löw orfejde til hertug Adolf.

Tekst efter A.

Tekst

Jk Hartech Leow . do witlick allen den gennen de dessen breff zeen . edder horen lesen . opembare to betugende dat de hochgeborne vorste . vnde here . Alff hertoge to Sleszwick greue to Holsten etcetera myn gnedige leue here . my van gnaden . vnde vmme mynes denstes willen . hefft to geuen hundert marck penninge . de ick hadde in Saterpholm . de ick mynem erbenomeden gnedigen heren . vorlaten hadde . vnde de he my van gnaden weddergeuen hefft ♦

Hiir vp hebbe ick Hartegh erbenomed mynem gnedigen erbenomeden heren . syne eruen vnde alle de syne . de he myd rechte to vorbiddende hefft . vororueydet . bi swornen staueden ede . also dat ick nummermeer mynen gnedigen heren . vnde de syne schal . edder wil veiden . edder beschedegen vnde ock nummer vnder ogen to denende . myd rade edder myd der daat . vnde loue myneme gnedigen erbenomeden heren . desse orueyde . in guden truwen stede vaste . to holdende s{uv}nder argelist . ♦

Vnde wii Hinrick Rixstorp . rittere . Reymar Sestede . Hans Breyde . vnde Hartegh Hardenbergh . louen myd Hartege Leowen . vnde vor ene . dat[1] desse orueyde . vnsem gnedigen leuen heren . an guden truwen vnuorbroken schal werden holden . alse vorscreuen is . ♦

Vnde hebben des to tuge vnse jngesegele myd Hartegh Leowen jngesegel henget laten neden an dessen breff ♦

Na Godes bord[2] veerteyn hundert iar dar na in dem veere vnde drittigesten jare . des midwekens vor Vnser leuen Vrrowen dage to lichtmissen ♦

1. dat] tilføjet over linjen i A. 2. Godes bord] Godesbord, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.