1436. 5. maj. Bologna


Pave Eugenius 4. tillader Hans Laxmand, dekan i Lund, at vælge en skriftefader, som kan meddele ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

.. Johanni Laxman decano ecclesie Lundensis.

Provenit etc.

Et insuper etc.

Porro etc.

Datum Bononie 3. non. maji anno 6.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.