1436. 7. juli. Ralswiek


Rügenboen Hinrik Thechedarghe erklærer at have købt en mølle på Rügen af biskoppen og domkapitlet i Roskilde for 100 stralsundske mark.

Udtog efter Rep. l.l.

Tekst

Rügenboen Hinrik Thechedarghe erklærer at have købt en mølle på Rügen van deme heren bischopp Johannes unde syneme cappittele to Roskilde for 100 stralsundske mark.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.