1436..


Borgmestre og råd i Rendsborg bevidner, at kæmnerne for Vor Frues kalende har to mark stående i Heinrich Oldeland Marquardsens hus, som ligger i Rendsborg.

Tekst

Wy borghermester vnde radmanne bekennen openbare an vnsem boke dat de keme[rere] des kalandes Vnser Leuen Vruwe hebben II mark gheldes myd Hinrik Oldelande M[arquard] søne jn synem erue by dem markede dar he nu to tiden jnne wonet ♦

Desse rente schal H[inrik] gheuen alle jar bynnen den achte daghen Sunte Mertens ♦

Desse vorbenomede rente mach Hinrik vorbenomed vnde syne eruen vthlosen alle jar bynnen den achte dagen Sunte Mertens vor XXV mark vnde de II mark rente touorn ♦

Anno Domini MoCCCCXXXVJ.o

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.