1437. 16. marts. Bologna


Det pavelige kancellis optegnelse om at Hans (Laxmand), ærkebiskop i Lund, har betalt 380 guldfloriner af sine servispenge til kardinalkollegiet; heraf går 4 fl. og 40 solidi til klerkene, og resten af pengene fordeles mellem elleve kardinaler, som hver får 34 fl. og 10 solidi.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Dipl. dioc. Lund. l.l.

Tekst

Bononie [anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo tricesimo septimo] die xvia mensis marcii dominus Johannes , episcopus Lundensis, solvit florenos ccclxxx. Fuit promotus Bononie xiio kal. junii pontificatus domini Eugenii pape iiiiti anno vito. Fuerunt in ejus promotione cardinales xi videlicet ...

Capiunt clerici florenos iii solidos xl.

Restant floreni ccclccvi solidi x.

Capit quilibet dominorum florenos xxxiiiior solidos x.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.