1437. 3. april. Ravsted


Hr. Henrik Rixtorp, ridder og drost i Sønderjylland, bevidner, at hr. Otto Snafs, ridder, oplod og skødede landsbyen Nolde tilligemed sit gods i Stade, Perbøl og Gammelgab, samt sin ret i Stemmild mark til væbneren Lyder Gjordsen, der modtog skødningen på vegne af hertug Adolf af Slesvig.

Tekst efter A.

Tekst

Ik Hinrik Rixstorp ritter n{uv} tor tid droste . ouer Sunderjutlande . bekenne vnde betuge . openbare in dessem breue vor alszweme dat dalling vor my was to Rapstede dar ik zath in gerichte . de strenge her Otto Snafs ritter vnde vorleth . vnde vorschotede dar sulues vor my dem vromen knapen Luder Ghortzen . / to truwer hand des hochgebornen fursten heren Alues hertogen to Sleszwig greuen to Holsten mynes gnedigen leuen heren / zyn dorp N{uv}lde . myd syner to behoringe belegen to Sloxherede in Burkalkerspel . vnde en gud to Stody in dem suluen herede . vnde kerspel ok belegen . vnde dre gudere to Perbul to Riseherede . in Byoldorp kerspel vnde dre lansten to . Ghammelgap . to Nubulherede in Broackerspel . vnde syne rechticheit in Stenmeltmarke belegen . to Sloxherede in dem erbenomeden kerspel to Burkal ♦

Welke g[udere] [1] lansten vnde rechticheide Luder Ghortze vorscreuen . to der erbenomeden tid vnde stede alle hefft angenamet vnde entfangen to truwer hand mynes gnedigen heren hertogen Alues vorbenomet also dat na sodaner vorschotvnge . her Otto Snafs . syne eruen edder nemand van erer wegenen vp dat vorbenomeden gud lansten vnde rechticheide . vurder spreken vnde saken scholen vnde [.....][2] mogen . to ewigen to komenden tiden

Hijr weren an vnde ouer de vromen knapen junghe Wulff Rixstorp Benedictus van Aneuelde heren Detleues sone Henneke Schinckel vnde Clawes Schinckel brodere . Clawes van Aneuelde ok . heren Detleues sone / ♦

Des to tuge hebbe ik Hinrik Rixstorp ritter vorbenomet mynes drosten amptes jngesegel henget heten vor dessen breff myd den jngesegelen der vorscreuenen knapen / na der bort vnses heren Cristi verteynhundert jar dar na in deme souen vnde drictigesten jare . des midwekens in deme paschen . ♦

1. g[udere] ] Svært læseligt i A, udfyldt efter Rep. l.c. 2. [.....]] To ulæselige bogstaver i A.

Oversættelse

Jeg Henrik Rixtorp, ridder, for tiden drost i Sønderjylland, erklærer og bevidner i dette brev åbent for enhver, at i dag fremstod for mig i Ravsted, hvor jeg sad i dommersædet, den strenge hr. Otto Snafs, ridder, og oplod og skødede sammesteds i mit nærvær den gode væbner Lyder Gjordsen – der optrådte på vegne af den højbårne fyrste, hr. Adolf, hertug af Slesvig, greve af Holsten, min nådige kære herre – sin landsby Nolde med dens tilliggende, som ligger i Slogs herred i Burkal sogn, og en ejendom i Stade, der også ligger i samme herred og sogn, og tre ejendomme i Perbøl i Rise herred i Bjolderup sogn, og tre landboer i Gammelgab i Nybøl herred i Broager sogn, samt den ret han havde i Stemmild mark i Slogs herred i det førnævnte Burkal sogn.

Disse ejendomme, landboer og rettigheder har førnævnte Lyder Gjordsen alle fået og modtaget på førnævnte tid og sted på vegne af min nådige herre, førnævnte hertug Adolf, således, at efter en sådan skødning hverken skal eller kan hr. Otto Snafs, hans arvinger eller nogen anden på deres vegne fremover i al fremtid rejse tiltale eller sag om førnævnte ejendomme, landboer og rettigheder.

Dette skete i nærværelse og overværelse af de gode væbnere unge Wulf Rixtorp, Benedikt von Ahlefeld, søn af hr. Ditlev, Henneke Skinkel og Claus Skinkel, brødre, og Claus von Ahlefeld, også søn af hr. Ditlev.

Til vidnesbyrd om dette har jeg, førnævnte Henrik Rixtorp, ridder, ladet mit drosteembedes segl hænge ved dette brev sammen med segl tilhørende de førnævnte væbnere i år 1437 efter vor herre Kristi fødsel, onsdag i påsken.