1437. 16. april. Bologna


Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af Martinus Sander, klerk fra Schwerin stift, om at få provision på kanonikat og præbende og dekanatet i Roskilde, ledige ved Lars (Nielsen (Juuls)) død.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Supplicat Martinus Sander Zwerinensis diocesis clericus, quatinus sibi de canonicatu et prebenda ac decanatu, qui dignitas major ac curatus et electivus existit ecclesie Roskildensis [fructus 20 mr.], per obitum Laurentii sive alias ... vacent, dignemini providere.

Concessum de utroque in presentia pape. Jo. de Mella .

Datum Bononie 16. kal. maji anno 7.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.