1437. Juni.


På befaling af biskop Nils (Ragvaldsson) af Växjö, der handler på baselerkoncilets myndighed, skænker roskildekanniken Morten Jensen aflad til Gavnø Skt. Agnete kloster.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxxxvii. ..... æstate Martinus Johannis canonicus Roschildensis monasterio sanctæ Agnetis Gabnoensi indulget litteras piaculares ex auctoritate concilii Basiliensis, jussu Nicolai episcopi Vexionsis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.