1438. 14. februar.


Hr. Erik Jensen (Løvenbalk) til Aunsbjerg overdrager en gård i Funder til en ukendt modtager.

Tekst efter reg.

Tekst

Item ett opladelsse breff aff her Erick Jenssen tiil Affuentzbergk paa en gaard vdj Funder / ♦

Datum mcdxxxviijo die beati Walentini martyris : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.