1438. 15. november. Neumarkt


Christoffer af Bayern skriver til det svenske rigsråd.

Arkivalske oplysninger og uddrag efter Diplomatarium Norvegicum.

Tekst

Hertug Christoffer tilbyder at komme svenskerne til hjælp mod kong Eriks tyranni, hvis de ville tage ham til konge; selv om han ikke har samme arveret til Sverige som til Norge, stammer han dog fra svensk kongeblod. På grund af forbindelsen mellem de tre riger er han overbevist om quod alia duo regna videlicet Dacie et Norwegie nobis hec eadem cum effectu verisimiliter exhibebunt.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.