1438.


Jens Olsen, præst i Ystad, skænker et portrum til Tommarp klosters gård sammesteds.

Tekst efter reg.

Tekst

Item ett breff lydendiis paa ett portrom ssom Jens Olssen prest y Ystedtt haffuer giiffuett tiill closthers gordt ther ssammestetzs ♦

Wndher datum mcdxxxviij ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.