1439. 15. april.


Det pavelige kancellis optegnelse om at Hagen Friis har lovet at betale annater af embedet som prior i Dalby kloster i Lund stift.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Dipl. dioc. Lund. l.l.

Tekst

Dicta die[1] Haquinus Friis principalis obligavit se camere super annata prioratus monasterii Dalbyensis ordinis sancti Augustini Lundensis diocesis, cujus fructus etc. vigintiquinque marcharum argenti communi extimacione, vacantis per modum nove provisionis, collati eidem Florentie anno ut supra xiiii kal. aprilis anno nono.

1. Dicta die] dvs. 15. april.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.