1439. 23. april. Nyborg


Gældsbrev udstedt af de lybske købmænd Vicke Meydink og Hans Hagemester til hr. Sten (Thygesen) Basse til Tybjerg på 110 lybske mark.

Tekst efter A.

Tekst

Witlik sy alle den iennen de d{ue}ssen breff seen effte horen lesen bekenne wey beyde Vicke Meydink vnde Hans Hagemester kopmanne van Lubeke dat wey sc{uv}ldich synt rechter scult dem wolgeboren manne her Sten Bassen ridder to T{uv}deberghe {oe}m edder synen eruen hundert vnde x lubische mark to betalende vp vastelauent neyst to komende sunder genegerleyge erge list eff h{ue}lperede vnde de betalinge s{ae}l syn g{ue}d lubische golt eff rinsche[1] golt alse et vp de tijd ginge vnde ge{uv}e is ♦

Eff dusse betalinge so nicht en velle dat Got vor beyden mote wat hinder eff scade de bewislik were hir vp keme von vnser beyden wegen den wille wey beyde Vicke vnde Hans vorscreuen vp richten lik dem houet g{ue}de ♦

To eyner t{uv}chnisse vnde warheyt so hebbe wey beyde vnse jngesegel nedden an d{ue}ssen br{ee}ff ge hangen vnde de ersemen manne Anders T{uv}ckson borgemester vnde Clawes Scryuer Jesse Arnson ratmanne jn N{uv}borch den et mede witlik is de hebben {oe}r jngesegel nedden an dussen breff gehangen de screuen is jnt iar dusent iiijc xxxix vp sunte J{uv}rgens d{ae}ch des hilgen ridder ♦

1. rinsche] herefter står overstreget glo i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.