1439. 24. april. Haderslev


De to brødre Palle (Clausen) Då, provst i Vidå, og Kristian (Clausen) Då, væbner, overdrager en ejendom kaldet Provstegård i Sundeved i Nybøl herred, nærmere bestemt i landsbyen Blans i Ullerup sogn, til biskop Nicolaus (Wulf) af Slesvig. Den pågældende ejendom havde biskop Johan (Skondelev) af Slesvig pantsat til brødrene Dås forfædre.

Endvidere erklærer de to brødre, at de har modtaget den pengesum, for hvilken ejendommen var pantsat.

Tekst efter A.

Tekst

Wij Palno Daa domhere vnde prauest to Wijdaa an der kerken Sleswijck vnde Cristiern Daa knape brodere d{oe}n wijtlik alsweme de dessen bref zeen edder horen lesen dat wij mid vriem willen vnde wolbedachten mode vor vns vnse brodere also Hinrich Hans vnde Detlef gheheten Daa vnse eruen vnde nakomelinghen hebben wedder vorlaten ouergheuen vnde ghed{ae}n vnde uorlaten ouergheuen vnde d{oe}n jeghenwardich an desser scrift sunder alle wedder sprake vnde hindernisse deme erwerdigen in Gode vadere vnde heren hern Nicolawese vnde zinen nacomelinghen bijscopen to Sleswijck en ghud dat van[1] oldinges heft gehort der kerken Sleswijk gheheten Prauestgarde an Sundewijt in Nubylherde an deme dorpe Blanse in Vldorp kerspele beleghen wijlk gh{uv}d wij vnde vnse uor{uv}aren vnde olderen van bijscop Johann zeligher dechtenisse van siner kerken wegen Sleswijck hadden vnde wij vnde vnse brodere erbenomed erue edder nacomelinghe willen vnde scholen oppe dat uorscreuen ghud nicht mer na desser tijd spreken edder claghen van erües edder pandes weghen teghen den uorscreuen hern Nicolawese edder sine nacomelinghen bijscopen to Sleswijck ♦

Vnde bekennen ok openbar dat wij entfangen hebben van deme erbenomeden hern Nicolao bijscope den summen penninghe al vnde gantzliken to ener noghe ofte dat sulue ghud uorscreuen vnsen uorvaren edder vns wor üore stunde to pande zo dat wij vnde vnse brodere eruen vnde nacomelinghe nene to sprake myd alle oppe dat vorscreuen ghud edder ok jeghen de kerken edder bijscop to Sleswijck hebben scholen . vnde willen em des entfrien van vnser brodere eruen vnde nacomelinghen weghen wan des beh{oe}f is \ ♦

Alle desse uorscreuen stucke vnde articule loue wij Palno vnde Cristiern brodere vorbenomed uor vns vnde vnse brodere erbenomed eruen vnde nacomelinghen an guden truwen stede vnde vast to holden ♦

Des to merer tughenisse vnde witlicheyt der uorscreuen stucke vnde articule hebbe wij vnser beyder jngesegel mid willen ghehenget laten nedden ane dessen bref de gheuen vnde screuen is na der bord Cristi veerteynhundert jare dar na an dem negenvndedrutigesten jare an sunte Marcus auende des hillighen ewangelisten to Hadersleue ♦

1. van] skrevet over linjen i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.