1439. 1. maj.


Hans Hagemester erklærer at være Sten Basses svend, og at han handler med dennes varer.

Tekst efter A.

Tekst

Witlik sy allen l{ue}den de d{ue}ssen breff seen effte horen lesen dat yk bekenne [.....][1] in dussem breue dat ik des erbaren mannes her Sten Bassen ridder to T{uv}deberghe syn kn{ee}cht bin vnde syne g{ue}der syn dar ik mede kop slage vnde ik wil sy beste weten vnde sin ergeste keren wor ik kan edder m{ae}ch ♦

Des hebbe ik to ener t{ue}chnisse vnde warheyt myn inges{ee}gel nedden vp dussen breff gedr{uv}kket dede screuen is int iar vnses heren xiiijc xxxix . vp Walb{uv}rgij etcetera ♦

Hans Hagemester [2]

1. [.....]] Lille lakune pga. hul og stærkt afbleget skrift. 2. Hans Hagemester ] Underskriften er anbragt til højre for seglet.

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle mennesker, der ser dette brev eller hører det læse, at jeg med dette brev erklærer, at jeg er den hæderlige mand, ridderen hr. Sten Basse til Tybjergs svend, og at det er hans varer, jeg handler med; og at jeg vil have hans bedste i tankerne og undgå at handle til skade for ham, hvor jeg kan og formår.

Derfor har jeg nedenfor til et sandfærdigt vidnesbyrd trykt mit segl på dette brev, der er skrevet i det Herrens år 1439, på Valborgs dag og så videre.

Hans Hagemester