1439. 15. juni.


Afgørelse om at en gård i Skæggerød med tilliggender tilhører de slesvigske vikarers treenighedskalente og hidtil har været indehavet af Erik Bunde fra Slesvig.

Udtog efter Westphalen.

Tekst

Placitum Struckdorphardense declarans, quod fundus cum pertinentiis in villa Scheggerat ad convivium, (vulgo caland vel gylde dictum) st. trinitatis vicariorum Slesvicensium pertineat et ab Erico Bundone Slevic. hactenus quiete fuerit possessus. 1439, die st. Viti martyris

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.