1445. 14. april. Rom


Paven befaler abbeden i Sorø kloster at bekræfte indlemmelsen af sognekirken i Nykøbing på Mors under Dueholm kloster.

Stub: tekst og oversættelse under udarbejdelse