1445. 9. juli.


Rådmænd og indbyggere i Ejdersted, Everschop og Utholm erklærer Herdinch og Lüchter for notoriske mordere for mordet på Gybe Tolensen i hans egen gård. Den der skjuler eller hjælper disse eller andre domfældte moredere skal have sit liv og gods forbrudt.

Tekst efter A

Tekst

Witlik vnde openbar[1] zy alden gennen dessen breff zen horen lezen dat wy ratlude vnde de ganzen menheyt vnser dryger driger lant Eyderstede vnde Euerschip vnde Vth{oe}lm vmme dat schichte van Gybe Tolensen deme got gnedich zy de ghe mordet wart an synen egen h{uv}s dat wy desse twe alzo Herdinch vnde L{uv}chter hebben maket to openbar morder myt alleme rechte na vnseme lant rechte ♦

Item we desse morder huset vnde ho{uv}et vnde ander morder de to morder maket werdet myt rechte vor wnnen wert ift desse morder be herdet werden vnde we ze ent h{oe}lt de schal broken hebben lych vnde goet vnde syn h{uv}s schal man bernen vnde dar nicht an breken vnde zyn goet to der her schoppes b{oe}rt ♦

Iff desse morder lope an enes bedder mannes h{uv}s de schal syne doren open[2] sl{ae}n vnde schal s{oe}ken laten dar schalme nicht an breken[3]

Dat wy desse st{uv}cke stede vnde wast holden willen myt vnsen lande Eyderstede vnde E{uv}erschip vnde Vth{oe}lm des hebbe wy vnser drigers lande jngeseghel gehenget vor dessen breff de ghen vnde screuen is na godes bort m cccc vnde xxxx v iare an sunte Ketel vnde Kn{uv}tes a{uv}ende der twigher marteler ♦

1. openbar] bar tilf. o. lin i A. 2. open] derefter sch{ae}l slettet ved overstregning i A. 3. breken] herefter vnde syn g{oe}t to der herschoppes bortslettet ved overstregning i A.

Oversættelse

Det skal være vitterligt og klart for alle, der hører dette brev læse, at vi, rådmænd og indbyggere i vore tre lande, Ejdersted, Everschop og Utholm angående sagen med Gybe Tolensen - Gud være ham nådig - der blev dræbt i sit eget hus, har domfældt disse to, nemlig Herdinch og Lüchter som notoriske mordere med al ret efter vor landsret.[A]

Ligeledes, den der i sit hus eller sin gård skjuler dem, eller andre mordere, som er domfældt efter retten, eller støtter dem, og den, der beskytter dem, skal have have forbrudt liv og gods, og hans hus skal man brænde af og ikke bryde ind i det, og hans gods tilfalder herskabet.[B]

Hvis disse mordere flygter til en retskaffen mands hus, skal han slå sine døre op for eftersøgningen - man må ikke bryde ind.

Fordi vi vil holde disse punkter bestandigt og fast med vore lande Ejdersted og Everschop og Utholm har vi hængt vore tre landes segl under dette brev, som er givet og skrevet år 1445 efter Kristi fødsel dagen før sankt Kjeld og Knud, de to martyrer.[C]

A. De tre lande Ejdersted, Everschop og Utholm havde egen ret i middelalderen.. B. Dvs. hertugen af Slesvig. C. Sankt Knud konges helgendag er 10. juli, mens helgendagen for sankt Kjeld (som i øvrigt ikke var martyr) er 11. juli.