Nyt Diplomatarium Danicum

2014-07-01 af Thomas Hansen

Den 1. juli 2014 lanceres en forbedret udgave af diplomatarium.dk. Stedet er redesignet for at skabe let adgang og bedre søge- og læsefaciliteter på tværs af Diplomatarium Danicums voksende ressourcer.

Én ressource, flere funktioner

Med relanceringen samler diplomatarium.dk tre udgivelser til en helhed med nyt design og bedre søgemuligheder. De tre udgivelser er:

  • Tekstmaterialet 1401-1412, ca. 3100 tekster og oversættelser, komplet
  • Supplementet 869-1412, ca. 500 tekster og oversættelser, komplet
  • Teksterne 1413-1439, ca. 8000 tekster og oversættelser, under udarbejdelse

Foruden disse bidrager også Danmarks Riges Breve til helheden. Her publiceres oversættelser af alle tekster – et arbejde der hidtil har været genstand for en selvstændig publikation. Men i erkendelsen af at originalteksterne i stigende grad anvendes med oversættelsen, optræder orginaltekst og oversættelse i den nye udgave side om side. Ønsker læseren at fokusere på originalteksten eller oversættelsen kan visningen ændres til det.

Bedre søgefunktioner

Mest betegnende for helhedspræget er imidlertid, at adgangen til materialet nu først og fremmest opnås gennem den allestedsnærværende søgegrænseflade. Her kan man foretage søgning på fritekst og – efter behov – inden for bestemte tidsrum. Ønskes mere specifikke resultater, kan man benytte avanceret søgning, der tillader en række søgekriterier, fx til- og fravalg af sprog og en række emner.

Tekstlæsning

På det ny diplomatarium.dk opstilles teksterne stort set som tidligere; dog er de primært disponeret med webbrug for øje. Teksten opstilles derfor i spalter, hvilket giver kortere, mere læsevenlige linjer, og noter – tekstkritiske noter, citater eller realkommentarer – optræder som pop-up, således at de manifesterer sig i tilknytning til den tekst, de beskriver. Det betyder ikke, at teksten fungerer sådan i udskrift: Udskrives teksten, følger dispositionen konventionerne for en trykt publikation, dvs, oversættelsen følger efter originalteksten; noter disponeres som fodnoter.

Kommende forbedringer

Med lanceringen af det ny diplomatarium.dk iværksættes en række tiltag, som har til formål at øge anvendeligheden af materialet yderligere.

Faksimilering af danske originaltekster

For tiden arbejdes der med faksimilering af udvalgte originaltekster fra Rigsarkivets arkivserie Ny kronologisk række. Dermed gives der adgang til højopløste digitale billeder af teksterne, således at kilderne kan konsulteres under læsningen og danne grundlag for palæografiske undersøgelser. Den nye funktion skal efter planen være klar til brug 1. januar 2016.

Offentliggørelse af Diplomatariets arkiv

For at give læserne indtryk af det samlede omfang af materialet fra perioden 1413-1439 er der iværksat en digitalisering af samtlige poster i Diplomatariets arkiv. Først etableres posterne med et minimum af oplysninger i form af datering, stedsangivelse og regest, derefter udbygges de med tekst og oversættelse.

For yderligere oplysninger, kontakt diplomatarium@dsl.dk

Læs mere om Diplomatarium Danicum