Du har søgt på:

Sprog: Ældre nydansk

946 Resultater:
Vis 100 pr. side
[1252-1259. 1320-1332 el. 1440-1448] sprog: ældre nydansk

Kong Kristoffer (1.-3.) pantsætter gods i Skibing og Ring

[1259-1286] sprog: ældre nydansk

Kong Erik 5. Glipping giver indbyggerne i Stege privilegier

[1259-1286] sprog: ældre nydansk

Kong Erik 5. Glipping giver indbyggerne i Stege toldfrihed i Skanør

[1277-1286] sprog: ældre nydansk

Torkil Bonde testamenterer gods i Hundslev og Nørre Broby til St. Knuds kloster i Odense

1283. 14. januar sprog: ældre nydansk

Jon Jonsen Lille skænker gods i Vassingerød og Kirkelte til alteret for Sankt Cecilie i Vor Frue kirke i København

[1285] sprog: ældre nydansk

Broder Peder, biskop af Viborg, bevidner, at en Marie i Viborg har skænket to gårde til Sankt Hans kloster sammesteds

[1286-1319 el. 1396-1439] sprog: ældre nydansk

Erik 6. Menved eller Erik 7. af Pommern skøder en gård i Dræby til franciskanerklostret i Odense

[1286-1319 el. 1396-1439] sprog: ældre nydansk

Mageskifte, hvorved gråbrødreklosteret i Odense bytte gods i Dræby for jord i Odense

[1286-1319 eller 1396-1439] sprog: ældre nydansk

Erik 6. Menved eller Erik 7. af Pommern skøder en gård i Dræby til franciskanerklostret i Odense

[1304] sprog: ældre nydansk

Klaus Speck skøder sit gods i Turup til Sankt Knuds kloster i Odense

[1310-1325] sprog: ældre nydansk

Et afladsbrev af ærkebiskop Esger på 40 dage

[1318-1328] sprog: ældre nydansk

Et medlem af Krognosslægten vinder en sag mod hr. Ludvig Albertsen

[1320. 10. marts, tidligst] sprog: ældre nydansk

En ærkebiskop af Lund vidimerer den afdøde biskop Oluf af Roskildes brev om Vor Frue kloster i Roskildes fiskerirettigheder i Ramsø sø

1333 sprog: ældre nydansk

Notits fra tabt brev om Markvard Stove, høvedsmand over Sjælland

1335 sprog: ældre nydansk

Johan, Gerhard fra Holstens søn, er høvedsmand på Sjælland

1343 sprog: ældre nydansk

Referat af adkomstbrev vedrørende indtægten af Eskilstrup præstegård

1370 sprog: ældre nydansk

Tre adkomstbreve om Strøbys adkomst til Almindevænge og Grubberholm

1390. 26. december sprog: ældre nydansk

Ivan Nielsen skøder Aksel Mogensen sin del af Ellehavegård

[1395. juni-1412] sprog: ældre nydansk

Landstingsvidne angående skødning af gods til biskop Peder Jensen [Lodehat]

[1396-1439 eller 1286-1319] sprog: ældre nydansk

Franciskanerklostet i Odense mageskifter en gård i Dræby med et grundstykke i Odense, tilhørende Sankt Knuds kloster

1439. sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommern stadfæster, at ingen må stævne Vestervig klosters tjenere for andre end kongen og provsten i Vestervig

[1396-1439] sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommern tildømmer fru Bodil Gyldenstjerne (rettere: Lange) Heltborggård med mere gods

1397 sprog: ældre nydansk

Kong Erik af Pommern skænker Grimstrup til et kommende kloster

1401. 19. januarHelsingborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Arnold Stuke og fru Mette skøder Kajemose og Ørslev til kronen

1401. 20. januarHelsingborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Andersen i Bosarp skøder alt det gods, han arvede efter Peder Laxmand i Danmark, Norge og Sverige, til dronning Margrete med undtagelse af Brödåkra

1401. 24. januarHelsingborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kong Erik 7. af Pommerns brev, at Bent Andersen skøder Törringe til dronning Margrete

1401. 24. januar sprog: ældre nydansk

Skødebreve og ejendomsbrev på Törringe

1401. 26. januar sprog: ældre nydansk

Trued Has bekender, at dronning Margrete har indløst Törringe fra ham

1401. 3. februar sprog: ældre nydansk

Troels Jul giver sin broder Ivar Jul fuldmagt til at forhandle med Jens Pedersen om godset i Løgismose

1401. 5. februar sprog: ældre nydansk

Esbern Pedersen af Ravnstrup overlader sit gods i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge mod landgilde i 10 år

1401. 1. marts sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jens Bjørn i Kippinge pantsætter sin halve hovedgård til Jens Troelsen

1401. 2. majVed Årøsund sprog: ældre nydansk

Forlig mellem Ivar Jul og Jens Pedersen angående Løgismose

1401. 7. juliRyde sprog: ældre nydansk

Mogens Munks brev, at dronning Margrete har indløst Beritzholm og Färs herred

1401. 21. juli sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at tre gårde i Vellev, Aptrup og Hvorslev var fru Ingeborg Andersdatters rette arvegods

1401. 25. juliÅrhus sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, giver og skøder sit gods i Hyllested i Djurs Sønder herred i Åbo syssel til domkirken i Århus

1401. 29. august sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at hr. Anders Uffesen af Tordrups arvinger samtykker i, at Essenbæk kloster beholder gods i Kastbjerg og Dalbyover

1401. 1. november sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Ove Hase pantsætter sit gods i Laven og Dynæs til hr. Elav Elavsen

1401. 22. novemberFlensborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Sivert Krog, borgmester i Flensborg, m.fl. skøder deres rettigheder i Løgismose til Iver Jul

1401. 22. november sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Iver Jul skøder Jens Pedersen al den ret i Løgismose, som hans moder fru Mette havde arvet efter sin fader og moder

1401. 7. december sprog: ældre nydansk

Biskop Peder af Roskilde oplader al sin rettighed i Dronningholm og gods i Skåne til dronning Margrete

1401. 21. decemberSakskøbing sprog: ældre nydansk

Fru Mechthild og Oluf Henningsen kvitterer hr. Aksel Mogensen for al tiltale angående Lille Reersø og Yderstved

[Omkr. 1401. 21. december] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Mechtild og hendes søn Oluf Hermansen skøder Yderstved til Aksel Mogensen

1401 sprog: ældre nydansk

Synsbrev om en fiskegård, der er flyttet på Vor Frue klosters grund i Randers

1401 sprog: ældre nydansk

Vidisse af et synsvidne om fiskegårde

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen skøder det gods, der er tilfaldet ham efter Povl Glob, til dronning Margrete

1401Randers sprog: ældre nydansk

Fru Ellen Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo herrerne Hans og Predbjørn Podebusk samt Aksel Jakobsen oplader alle breve, de eller deres forfædre har fået på kronens gods

1401 sprog: ældre nydansk

Et brev om pantsat gods på Rügen

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Hartvig Limbæk skøder den faste gård Nebbe til kronen, fordi han havde slået Albert Rytter ihjel på Jerslev herredsting

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Rettertingsbrev, at Bent Ahlefeld sælger sit gods i Krønge til dronning Margrete

1401 sprog: ældre nydansk

Thomas Vestenis skøde på Lindegård

1401 sprog: ældre nydansk

Skødebrev på Lindegård i Fensten

1401 sprog: ældre nydansk

Anders Ovesens pantebrev på gods i Randrup

1401 sprog: ældre nydansk

Prioren i sankt Hans kloster i Viborg får pantsat et stykke skov mellem Torup mark og Ulstrup mark

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Thomas Ågesen pantsætter en gård i Skals til Niels Smed

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Thomas Ågesen skøder en gård i Skals til Niels Smed

1401 sprog: ældre nydansk

Skøde på Skovgård

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Hr. Niels Tagesen pantsætter sit gods i Ørum til hr. Jakob Larsen

1401Vendsyssel ting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at Margrete Svendsdatter og hendes søn Torkil sælger Kærgård med mere gods til prior Jens Asgotsen

1401Børglum herredsting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at Asgot Degnsen købte Peder Smeds del i Kærsgård

1401 sprog: ældre nydansk

Lovhævd på Ravnstrup og Ågård

1401 sprog: ældre nydansk

Fru Elisabeth af Hesselbæk sælger ødegården Pajhede til Børglum kloster

1401 sprog: ældre nydansk

Vidisse af

1401 sprog: ældre nydansk

Stadfæstelse af to gavebreve på gods i Sjørring

1401 sprog: ældre nydansk

Folmer Stampe forpligter sig til at fremskaffe nogle breve tilhørende Vestervig kloster

1401 sprog: ældre nydansk

Niels Mygs skøde på tre gårde i Sønder Hov

1401 sprog: ældre nydansk

Hr. Jens Thomsen skænker gods i Navtrup til Dueholm kloster

1401 sprog: ældre nydansk

Vidisse af Gertrud Gertsdatters gavebrev til Maribo kloster

1401 sprog: ældre nydansk

Brev om gods i Branderup by

1401 sprog: ældre nydansk

Fru Lucia, enke efter Reinert Barnekow, og sønnen Ravn oplader græs på Sjælland til biskop Peder af Roskilde

1401 sprog: ældre nydansk

1401 sprog: ældre nydansk

Lovhævd på en gård i Lille-Fuglede

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Mads Jakobsen Skrædder skøder sit gods i Kettinge til Jakob Brun

1401 sprog: ældre nydansk

Jakob Olsen i Slagelse sælger en gård i Ørsted til Peder Lykke

1401 sprog: ældre nydansk

Peder Lykke sælger sit gods i Ørsted til biskop Peder af Roskilde

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Valdemar Bydelsbak skøder Gavnø til dronning Margrete

1401 sprog: ældre nydansk

Jens Lykkes pantebrev

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Zabel Kerkendorp af Hørby pantsætter forskelligt gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder sit gods i Krøjerup til biskop Peder af Roskilde

1401 sprog: ældre nydansk

Anders Pedersen af Svanholm giver biskop Peder af Roskilde fuldmagt til at indløse sig gods i Krøjerup

1401 sprog: ældre nydansk

Dronning Margrete oplader en slagterbod i Malmø til Henneke Dørsvend

1401 sprog: ældre nydansk

Ærkebiskop af Lund udsteder brev om noget gods i Årstad herred

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Bent Andersen skøder sin fædrene gård i Tyringe til dronning Margrete

1401 sprog: ældre nydansk

Kong Erik 7. af Pommeren tildømmer dronning Margrete gods i Tyringe

1401 sprog: ældre nydansk

Jens Jakobsen, Niels Eriksen og Morten Due sælger deres gods i Tyringe til dronning Margrete

1401 sprog: ældre nydansk

Vidisse af de fire foranstående breve om Tyringe

[1401] sprog: ældre nydansk

Optegnelse om flere breve anlangende Tyringe, cf. forrige nr

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Bonde Galt pantsætter sit gods i Tjære sogn til hr. Abraham Brodersen

1401 sprog: ældre nydansk

Peder Andersens breve til dronning Margrete på gods i Sverige

1401 sprog: ældre nydansk

Vidisse af hr. Niels Jensens, Fikke van Gestens og dennes broders brev til dronning Margrete på Sæby

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Bent Ahlefeld af Krønge skøder til sit gods i Danmark til kronen

1401 sprog: ældre nydansk

Hr. Niels Iversen sælger sin andel i Sæby til dronning Margrete

1401 sprog: ældre nydansk

Præsten Eskil Gris sælger sit gods i Danmark til dronning Margrete

1401 sprog: ældre nydansk

Vidisse af et brev, hvormed kong Valdemar tildømmer Antvorskov kloster gods i Holmegård

1401 sprog: ældre nydansk

Hans Jakobsen Scheff sælger et halvt bol jord i Sørby til Antvorskov kloster

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Peder Fæt pantsætter jord i Gunderslev til Jens Troelsen

1401 sprog: ældre nydansk

Hemming Tuesen sælger en gård i Slagelse til Peder Smed

1401 sprog: ældre nydansk

Oluf Troelsen i Skælskør sælger en gård i Slagelse til Jens Klausen

1401 sprog: ældre nydansk

Byen Århus bevidner, at Kirstine Hemmings og hendes søn Thomas har skødet Peder Vognmand deres gård

1401 sprog: ældre nydansk

Papirsbrev om jordstykket Korsager, som er frataget kirken (i Skrøbelev)

[1401] sprog: ældre nydansk

Kvittering, udstedt af Peder Nielsen af Kälkestad