Kommende arbejdsområder

Med lanceringen af det ny diplomatarium.dk iværksættes en række tiltag, som har til formål at øge anvendeligheden af materialet yderligere.

Faksimilering af danske originaltekster

For tiden arbejdes der med faksimilering af udvalgte originaltekster fra Rigsarkivets arkivserie Ny kronologisk række. Dermed gives der adgang til højopløste digitale billeder af teksterne, således at kilderne kan konsulteres under læsningen og danne grundlag for palæografiske undersøgelser. Den nye funktion skal efter planen være klar til brug 1. januar 2016.

Offentliggørelse af Diplomatariets arkiv

For at give læserne indtryk af det samlede omfang af materialet fra perioden 1413-1439 er der iværksat en digitalisering af samtlige poster i Diplomatariets arkiv. Først etableres posterne med et minimum af oplysninger i form af datering, stedsangivelse og regest, derefter udbygges de med tekst og oversættelse.

Billede af Erik 7. af Pommern