1252. 2. oktober. Leangasi


Brev af Erik, danernes og slavernes konge, hvori han giver de mænd, der bor i Reval og Wesenberg privilegier på at besidde deres gods med den ret, som er sædvane i landet.

Tekst

Erich vann Gades genaden ein köning tho der dehnen unnd schlawen allen de diesse iegenwerdig schrifft sehen, ewige selicheit, iuwer gemenheit do wÿ kundt, dat wÿ allen unsern luden in Reuell unnd Wesenberg besittlich mit erfflichem recht, (weleker in gemener spracke genömet werdt LANDT recht) ere guder in freÿheit tho besitten, verlaten hebben, wante ere rechte in allem mehr tho befästigen, als tho krencken sin wÿ gewilliget: unnd up de mede keine twÿfelheit adder twistinge in thakomenden thÿden van iemande, auer umb disse gunninge erhefen mogen, hebben wÿ diesse gegenwerdige schrifft edder breff den benomden unnsen luden mit unnserm in segell in eine getuchnisse unndt bewehrung befestiget unnd gegeuen. ♦

Datum Leangasi anno domini dusendt twehundert unndt twee unndt fefftig des anders dages octobris des mantes.

Oversættelse

Erik af Guds nåde danernes og slavernes konge, evig salighed til alle, der ser dette nærværende skrift. Vi kundgør for Eders fælleshed, at vi har tilladt alle vore folk i Reval og Wesenberg frit at besidde deres gods fuldt brugeligt med arveret (hvilket på folkesproget kaldes 'landret'), eftersom vi på al måde er mere tilbøjelige til at befæste deres ret end at krænke den. Og for at ikke nogen for fremtiden skal gøre ophævelse om denne begunstigelse, har vi til bevis og sikkerhed givet og befæstet dette skrift eller brev med vort segl til vore omtalte folk. Givet i Leangasi i det Herrens 1252nde år på den anden dag i oktober måned.