[1277-1286] .


Torkil Bonde testamenterer gods i Hundslev og Nørre Broby til St. Knuds kloster i Odense

Tekst

Item skøddebreff paa een gaardt y Hunszløff szom Tørckel Bunde gaff till closther y szitth testamentthe (f. 114)

Item Tørckell Bundis testamenthe paa nogetth aff szamme eydom lydendis, huilckitth testamenthe ther ffyndis hoesz the brefue ther lyde paa Hunszløff (f. 118)

Oversættelse

a: Fremdeles Torkil Bondes testamente på en gård i Hundslev, som Torkil Bonde gav til klosteret i sit testamente.

b: Fremdeles Torkil Bondes testamente på noget af samme ejendom, hvilket testamente findes hos de breve, der lyder på Hundslev.