[1292-1316].


Spor af pantebrev.

Tekst

Tha læstes først Oleffs pantebreff ludendes at Hamund Lille haffthe pant sat iii gaarde i Horssehauffue for iic stæder marck oc ther ey benefftes land/ herret sokn [.....] hwor thet gotz ligger oc [thet] breeff war giffwet for lang tid.

Oversættelse

Da oplæstes først Olufs pantebrev, der lød på, at Hamund Lille havde pantsat 3 gårde i Hestehave for 200 mark hanseatisk mønt, og der nævnte land, herred og sogn ikke ..... hvor godset ligger. Og brevet var givet for lang tid siden.