Du har søgt på:

Sprog: Alle
Kategori: Pant

169 Resultater:
Vis 100 pr. side
[1292-1316] emne: pant

Spor af pantebrev.

1401. 20. januar emne: pant,

Jens Pedersen Plovpenning pantsætter hovedgården i Lockarp til hr. Abraham Brodersen.

1401. 1. marts sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jens Bjørn i Kippinge pantsætter sin halve hovedgård til Jens Troelsen.

1401. 4. marts sprog: latin, emne: pant,

Berta, enke efter Henneke Grevesmühlen, forhen borger i København, pantsætter et grundstykke med stenhus i Tyskmannegade til Thomas Tagesen, borger i København, for 20 mark sølv.

1401. 6. marts sprog: latin, emne: pant,

Peder Jakobsen, borger i København, pantsætter halvdelen af sin gård til Thomas Tagesen, borger sammesteds, for 26 mark sølv.

1401. 25. juli sprog: latin, emne: pant,

Jakob Bille af Ljungby, ridder, pantsætter sin hustrus gods i Bårse herred til hr. Peder Basse af Svenstrup, ridder.

1401. 30. august sprog: gammeldansk, emne: pant

Niels Krumme erkender at hr. Abraham Brodersen, ridder, for 50 svenske mark har indløst den panteret Mats Gustavsson, ridder, havde givet ham til gårdene Östra Segerstad og Nebbe i Reftele sogn samt Hethesryth, en møllestrøm og ødegården Skalleved.

1401. 28. septemberStubbarp sprog: gammeldansk, emne: pant,

Margrete Ågesdatter, enke efter Otto Jensen, pantsætter alt sit gods i Skåne til Aksel Pedersen Brahe for 100 mark lybsk.

1401. 28. september sprog: latin, emne: pant,

Gertrud Pedersdatter, enke efter ridderen hr. Erik Barnimsen af Skarresholm, pantsætter alt sit gods i Sønderød til Bent Bille af Solbjerg, væbner, for 100 mark sølv.

1401. 1. november sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Ove Hase pantsætter sit gods i Laven og Dynæs til hr. Elav Elavsen.

1401. 23. novemberRoskilde sprog: latin, emne: pant,

Margrete Pedersdatter, enke efter ridderen hr. Henneke Moltke af Torbenfeld, erkender at skylde abbedissen og søstrene i Roskilde sankt Clara kloster 20 mark sølv, som hun havde testamenteret dem til bod for sin faders sjæl.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Thomas Ågesen pantsætter en gård i Skals til Niels Smed.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Hr. Niels Tagesen pantsætter sit gods i Ørum til hr. Jakob Larsen.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Zabel Kerkendorp af Hørby pantsætter forskelligt gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Bonde Galt pantsætter sit gods i Tjære sogn til hr. Abraham Brodersen.

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Peder Fæt pantsætter jord i Gunderslev til Jens Troelsen.

[1401-1405] sprog: da, emne: pant,

Dronning Margrete pantsætter Eskilstrup, Sejstrup og Bognæs til hr. Albert Engelbrektsen for 200 mark sølv.

1402. 26. februarJönköping sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Lindorm Jonsson pantsætter sit gods Biskopsvara i Angelstad sogn til hr. Abraham Brodersen, ridder, for 25 svenske mark.

1402. 9. marts emne: pant,

Jens Due, ridder, pantsætter en gård i Everlöf til Lars Jensen, dekan i Roskilde, for 6 mark sølv.

1402. 5. aprilSmedby sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Konrad Gørz, ridder, pantsætter sit gods i Krogsta og Hagby til Peder Olofsson for 200 mark svensk. - Til yderligere vidnesbyrd hænger jeg mit segl under dette brev, og fremdeles beder jeg om de gode mænds segl under dette brev, som er Jens Rud, ridder, Anders Ingvarsen, væbner, og Hinz Madsen, væbner.

1402. Omkr. 4. majLübeck sprog: latin, emne: pant,

Henneke Tusch pantsætter sin slagterbod i Falsterbo til Arnold Ywens for 30 mark lybsk.

1402. 15. maj sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Håkon Porse og hans hustru Margrete, søster til Troels Rød, pantsætter en gård i Uddarp, Skyttetorp og Backen til ridderen hr. Abraham Brodersen for 200 svenske mark.

1402. 24. maj sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Niels Brok af Häckeberga pantsætter forskelligt gods på Fyn til Gerhard Finke.

1402. 9. juni emne: pant,

Hr. Bjørn Svendsens af Västerslöv pantsætter syv og en halv gård i Skåne til Bosjø kloster.

1402. 24. juni sprog: latin, emne: pant,

Elene Buggesdatter, enke efter ridderen hr. Kristian Vendelbo, pantsætter en øde gårds jord samt toft i Hastrup til Mads Nielsen for 16 mark sølv.

1402. 1. oktober sprog: latin, emne: pant,

Oluf Jensen, bymand i København, pantsætter halvdelen af en gård i sankt Petri sogn i København til Morten Gregersen i Bagsværd for 32 mark sølv.

1402. 28. december sprog: latin, emne: pant,

Broder Niels, abbed i Sorø kloster, pantsætter det gods i Bjergsted, der var pantsat til ham af fru Gertrud, enke efter ridderen hr. Erik Barnimsen, til biskop Peder af Roskilde.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Godskalk Rostrup pantsætter gods i Hads herred til biskop Bo af Århus.

[1402-1409] sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Hr. Didrik Heest pantsætter tre gårde i Allese.

1403. 2. februar sprog: latin, emne: pant,

Niels Pedersen af Lyngby, væbner, pantsætter sit gods i Høve til Peder Nielsen af Vollerup, væbner, for 10 mark sølv.

1403. 24. februar sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Abjörn Jönsson, væbner, pantsætter sit og sine brødres gods i Hjelmaryd, Ljunga, Långhult og Gässhult til ridderen hr. Abraham Brodersen for 16 lødige mark.

1403. 24. februar sprog: latin, emne: pant,

Jens Brynikesen, kantor i Roskilde, pantsætter en brydegård i Hvedstrup og en gård i Vor Frue sogn i Roskilde til kapitlet i Roskilde for 60 mark lybsk.

1403. 24. februar emne: pant,

Niels Verre, bymand i Malmø, pantsætter en grund sammesteds til Jens Bejer.

1403. 12. marts sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jens Sonnesen Skæg pantsætter fem gårde til Absalon Kjeldsen.

1403. 22. april sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jens Pape pantsætter Mogenstrup gård samt gods i Tustrup og Vium til Johan Skarpenberg.

1403. 10. juni sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Hr. Bent Piik af Hareberga pantsætter to gårde i Gøinge herred til Bosjø kloster.

1403. 18. juniSvartsjö sprog: gammeldansk, emne: pant,

Kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete indstifter en evig messe i Åbo domkirke og skænker 300 lødige mark hertil, for hvilke de pantsætter Piikis sogn til biskoppen og kapitlet. Og til yderligere sikkerhed for alle disse fornævnte stykker har vi da ladet vore segl hænge under dette brev med viden og vilje og til vidnesbyrd her Jens Due, vor hofmester og hr. Anders Olufsen, vor køgemesters segl. Givet i Svartsjö i det Herrens år 1403 mandagen inden ottendedagen efter Kristi legems dag.

1403. 18. juni sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete skænker Vadstena kloster 1000 lødige mark, for hvilke de pantsætter Aska herred i Östergötland til klostret. Og til yderligere sikkerhed og stadfæstelse af alle disse fornævnte stykker, at de således skulle blive stadige og ubrydelige i [.......] som her foran står skrevet, da har vi ladet vore segl hænge under dette brev, og til vidnesbyrd har vor hofmester hr. Jens Due og (vor) køgemester hr. Anders Olufsen af Tystofte ladet deres segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 mandagen inden ottendedagen efter Kristi legems dag.

1403. 13. eller 20. juli sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Hertug Gerhard 6. af Slesvig pantsætter Gram herred for yderligere 300 mark lybsk til Henneke Limbek, til hvem det tidligere var pantsat.

1403. 2. novemberKalmar sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Bonde Nilsson og hans hustru Estrid pantsætter alt deres gods i Albutsrum på Öland til nonneklostret i Kalmar for 60 mark svensk. Til yderligere sikkerhed, stadfæstelse og fuldbyrdelse af disse fornævnte ord og artikler lader vi Bonde Nilsson og min hustru fornævnte Estrid vitterligt vore segl under dette brev og har bedt de ærlige og velbyrdige mænd hr. Abraham Brodersen, ridder, Svend Sture og Kulo Glotzow, væbnere, om at hænge deres segl under dette brev til vidnesbyrd sammen med vore egne segl.

1403. 31. december sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Tage Nielsen pantsætter to gårde i Vester Grønning til hr. Johan Skarpenberg.

[Omkr. 1403] sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Henrik Knudsen pantsætter frem læster korn for 1000 mark lybsk til Niels Mikkelsen, provst på Thyholm, til gengæld for den skade, han har forvoldt provsten.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Ingeborg af Højby pantsætter en gård i Halling til Mikkel Nielsen.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Fru Cecilie Nielsdatter pantsætter sin hovedgård i Stødby til hr. Folmer Jakobsen.

1403 emne: pant,

Evert Grubbe pantsætter Holte til biskop Peder af Roskilde.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Ove Steg af Ølsemagle pantsætter gods i Tokkerup til biskop Peder af Roskilde.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jakob Gyncikesen pantsætter sit gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Fru Inger Pallesdatter, enke efter Jens Grubbe, pantsætter gods i Nyrup til Peder Nielsen af Flinterup.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Sabel Kerkendorp pantsætter fire gårde i Eggeslev til biskop Peder af Roskilde.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Sabel Kerkendorp pantsætter tre gårde i Tystrup til biskop Peder af Roskilde.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Biskop Peder af Roskilde pantsætter en gård i Toremark (?) til hr. Anders Jakobsen af Egede.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jens Knudsen pantsætter sit gods i Himlingøje til biskop Peder af Roskilde.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Hartvig Bryske pantsætter sin hovedgård i Hørby til Kristian Holck.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Anders Gris i Nordrup pantsætter sit gods i Tuse herred til Ludvig, høvedsmand på Søborg.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jens Nielsen af Sørbylille pantsætter en gård i Haldagerlille til Anders Gris for 14 mark sølv.

[1403-1408] sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Biskop Niels Jakobsen Lunge af Strängnäs pantsætter nogle gårde på Falster til sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye.

[1403-senest 1413] sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jens Olufsen Lunge af Gundestrup pantsætter en gård i Ulslev i Idestrup sogn til hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye.

[1403-senest 1413] sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Hr. Jens Olufsen Lunge af Gundestrup fornyer pantsættelsen af en gård i Ulslev i Idestrup sogn til hr. Folmer Jakobsen Lunge.

1404. 13. januar sprog: latin, emne: pant,

Jens Brandsen af Ulstrup, væbner, pantsætter alt sit gods i Jylland til hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, ridder, for 30 mark sølv.

1404. 26. martsBosjö sprog: latin, emne: pant,

Bent Povlsen af Starby, væbner, pantsætter sin gård i Starby til hr. Lars Ågesen, kannik i Lund, for seks mark sølv.

1404. 11. maj sprog: gammeldansk, emne: pant,

Peder Hase pantsætter sit gods i Ramsing sogn i Salling til Niels Hvas for en gæld på 40 lødige mark.

1404. 24. juni sprog: latin, emne: pant,

Hartvig Tralow pantsætter alt sit gods i Karlslunde til ridderen Jens Falk af Vallø for 200 mark lybsk og 25 mark sølv.

1404. 25. november sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Gert Nielsen i Tjæreby pantsætter fire gårde i Skellings sted til Anders Gris.

1404. 13. decemberLübeck sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Predbjørn Podebusk, ridder, pantsætter for 100 mark en renteindtægt på 10 mark.

1404 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Peder Gris pantsætter sin broder Jakob Rentaff fire ørtug skyldjord i Tokkerup for 17 mk. sølv.

1404 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Aute Jensen pantsætter en gård i Nykirke sogn til hr. Kristian Skram.

1404 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Kristine, datter af Peder Grubbe, pantsætter gods i Ramsø herred til biskop Peder af Roskilde.

1404 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jens Pedersen af Bakkendrup pantsætter en gård i Drøsselbjerg til Jakob Olufsen, borgmester i Slagelse, for 20 mark sølv.

1405. 6. januar sprog: gammeldansk, emne: pant,

Niels (Jesse) Olufsen Lunge i Falkerslev pantsætter hr. Folmer Jakobsen Lunge to gårde i Vester Såby for en gæld på 20 mark sølv.

1405. 21. januarEkholm sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete pantsætter kronens gods i Boknæs og Skredsvik til Fikke Grubendal for 600 lybske mark.

1405. 2. februar sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Albert Zerlin pantsætter en gård i Kyndby til Gert v. d. Lancken.

1405. 25. marts emne: pant,

1405. 25. marts, Reg. Dan. 3153* = *5476, også registreret Kilder til Danmarks Møntvæsen i Middelalderen II 74 nr. 577, Henneke Limbæk af Næbbe pantsætter forskelligt gods til fru Mette af Sonnerup, må henføres til 1455 25. marts.

1405. 29. marts sprog: latin, emne: pant,

Preben Podebusk af Egholm, ridder, pantsætter Melby på Halsnæs til biskop Peder af Roskilde for 200 engelske nobler i guld og 100 mark lybsk.

1405. 9. aprilRoskilde sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Ægteskabskontrakt mellem hr. Albert Engelbrektsen og jomfru Gertrud Klausdatter.

1405. 12. aprilÆbleholm sprog: gammeldansk, emne: pant,

Nils Bengtsson pantsætter sin ejendom Jonstorp i Vinberga sogn i Nørrehalland til Svend Sture for en gæld på 40 mark svenske penge.

1405. 14. april sprog: latin, emne: pant,

Niels Jensen Sosadel, væbner, pantsætter sin gård i Gerlev til Galmen Pedersen for ni mark sølv.

1405. 22. august sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Folmer Jakobsen Lunge af Ryde, ridder, pantsætter alt gods i Øster Kippinge til Niels Jensen i Svensmarke for 240 mark lybsk.

[Før 1405. 23. oktober] sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Fru Katrine, enke efter Eskil Falk, pantsætter sine rettigheder i Østermarke på Møn til hr. Jens Falk.

1405 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Biskop Bo af Århus pantsætter gods i Glud og Østrup.

1405 emne: pant,

Peter Brynjolfsson pantsætter hr. Abraham Brodersen en gård i Løffwlthe (?)

1406. 22. januarHøjer herredsting sprog: latin, emne: pant,

Tingsvidne af Højer herredsting om, at Erik Jonsen af Seem pantsætter alt sit gods i Emmerlev sogn til Tord Andersen for 10 mark lybsk.

1406. 23. juni[Malmø] emne: pant,

Peder Nielsen Verre, bymand i Malmø, pantsætter en del af sin gård til Jakob Jensen.

1406. 17. september sprog: latin, emne: pant,

Johan Pyneckholm i Wittow skænker Johanitterklostret i Antvorskov alt sit gods i Luettkenwitz, dog således at Tobias, rådmand i Stralsund, skal have det i sit værn, så længe han lever.

1406. 30. septemberKalundborg sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Evert Moltke af Helsinge pantsætter Tolstrup gård og by til Knud Godskalksen.

1406. 24. novemberStralsund sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Predbjørn v. Podebusk pantsætter gods for 2100 mark til væbneren Henrik v.d. Lancken.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Edel Jespersdatter, pantsætter 1/3 af sit gods i Krøjerup til biskop Peder af Roskilde.

[1396. 17. juni-1439] sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Erik Krummedige skriver til ukendt abbed vedr. indløsning af pant.

1407. 16. januar eller 14. september eller 7. oktober sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jens Bratse pantsætter gården Næsbækgård til Peder Hase.

[Før 1407. 18. januar] sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Jens Gyrstinge pantsætter gods i Bjæverskov herred til hr. Jens Falk.

1407. [Omkring] 26. januar sprog: latin, emne: pant,

Johan Soltman pantsætter to boder eller grundstykker i Skanør på hjørnet af Travestrase til Konrad Koppelow for 200 mark.

1407. [Omkring] 2. februarLübeck sprog: latin, emne: pant,

Johan Berkhoft pantsætter en klædeskærer- og en slagterbod i Falsterbo til Johan Schiphorst, Heinrich Luttekenborg og Heinrich Krummese for 112 mark lybsk.

1407. 22. juli sprog: latin, emne: pant,

Cecilie, enke efter Peder Knudsen, pantsætter sin brydegård i Rue til ridderen hr. Didrik Heest for 15 mark lybsk.

140[7]. 22. september sprog: latin, emne: pant,

Dronning Margrete pantsætter borgen Trøjborg samt Lø herred til biskop Eskil af Ribe for 5000 lødige mark.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Niels Galskyt pantsætter en halv gård i Ans.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Fru Cecilie Nielsdatter pantsætter sin hovedgård i Stødby til hr. Folmer Jakobsen.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Anders Gris af Nordrup pantsætter en gård i Lille Fuglede til Zabel Kerkendorp.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Karl Hansen pantsætter to gårde i Gislinge til sin broder Alexander.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Erik Holck pantsætter to gårde i Hørby til Zabel Kerkendorp.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant,

Mogens Tygesen pantsætter sin del af en gård i Kalkerup til sin broder Peder Tygesen.

1408. 25. marts sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Peter Petersson i Forsa, væbner, pantsætter en gård i Vränglarp, en gård i Ellbäckstorp, en gård i Lockryd, og en gård i Snärsbo til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark svensk. - Til yderligere sikkerhed og bedre forvaring om, at dette fornævnte skal forblive stadigt og urokkeligt på alle måder, da har jeg Peter Petersson fornævnte hængt mit segl under dette mit åbne brev med vilje og vidende, og jeg beder Peter Eriksson og Jakob Herlugsen, som kaldes Brimle, og Jens Allesen, væbnere, om, at de hænger deres segl herunder til vidnesbyrd. Givet i det Herrens år 1408 letare søndag.