1407.


Niels Galskyt pantsætter en halv gård i Ans.

Tekst efter reg

Tekst

Nils Galskøtthis panthebreff paa halffparten aff en gaardt vdi Ansze. ♦ Datum 1407. ♦ War datum selsom indschreffuem.

Oversættelse

Niels Galskyts pantebrev på halvdelen af en gård i Ans. Givet 1407. Dateringen var skrevet på en mærkelig måde.