1401. 4. marts.


Berta, enke efter Henneke Grevesmühlen, forhen borger i København, pantsætter et grundstykke med stenhus i Tyskmannegade til Thomas Tagesen, borger i København, for 20 mark sølv.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Bertæ relicta Hennichini Grewensmøle condam uillani Hafnensis salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me uiro discreto exhibitori presencium Thome Taghesøn conuillano meo in uiginti marchis argenti in albis puta. denariis legalibus et datiuis racione ueri mutui michi per ipsum amicabiliter facti teneri ueraciter obligatam ipsi Thome uel suis heredibus per me uel meos heredes in prompta pecunia predicta et nullo alio ualore expedite et integraliter persoluendis pro qua quidem summa pecunie ipsi Thome fundum meum una cum domo lapidea et omnibus pertinenciis suis in platea dicta Thydiskemanegadæ inter curias Mønichini Sutoris et Benichini Sudenaa situm a proximo festo pasche subsequente et sic ad sedecim annos continuos immediate subsequentes inpignero per presentes condicionibus prehabitis infrascriptis ♦ Primo uidelicet quod predictus Thomas Taghesøn uel heredes sui omnes obuenciones fructus et redditus de bonis sibi impigneratis ut premittitur emergentes subleuent omni anno in sortem debiti principalis minime computandos donec per me uel meos heredes ab ipso Thoma uel suis heredibus dictus fundus cum domo lapidea. et ceteris suis pertinenciis pro prompta pecunia in moneta. prescripta legaliter redimatur ♦ Terminus autem redempcionis ipsorum bonorum predictis sedecim annis elapsis ipso die sancti Michaelis sit acceptus specialiter et electus ♦ In quo termino si ego Bertæ uel heredes mei in redimendo dicta bona defecerimus quod absit / extunc ipse Thomas uel heredes sui dictum fundum cum domo lapidea et omnia alia pertinencia in pignere habeant postea. sicut prius et quidquit ipse Thomas uel heredes sui in sepedicto fundo aut in dicta domo lapidea in structuris ligneis ferreis seu lapideis instaurauerint uel interim meliorari fecerint hoc totum secundum arbitrium quatuor discretorum utrimque ad hoc specialiter eligendorum una cum heredibus meis per presentes redimere me astringo ante solucionem summe principalis ♦ Insuper obligo me ipsi Thome Taghesøn et heredibus suis ipsum fundum cum domo lapidea. et ceteris pertinenciis. appropriare et deliberare sine contradiccione coheredum meorum uel aliorum quorumcumque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Hermanni Kruse proconsulis Hafnensis Iohannis Iacobi Magni Nielsøn consulum et Mønichini Sutoris ciuis ibidem presentibus est appensum ♦ Datum sub anno domini mo cdo primo in sexta feria ante dominicam qua cantatur Oculi.

Oversættelse

Berta, enke efter Henneke Grevesmühlen fordum indbygger i København, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle, nuværende og fremtidige, skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til nærværende brevviser den gode mand Thomas Tagesen, min medborger, for 20 mark sølv, nemlig i hvide penninge, lovlige og gangbare, som virkeligt lån, der venskabeligt er ydet mig af ham, og som skal betales samme Thomas eller hans arvinger af mig eller mine arvinger i fornævnte rede penge og ikke i nogen anden værdi uden tøven og fuldt ud. For denne sum penge pantsætter jeg til Thomas med dette brev min toft tillige med et stenhus og alle dens tilliggender i den gade, der kaldes Tyskemannegaden, imellem Mønneke Suders og Benneke Sudenås gårde fra førstkommende påske og seksten fulde år frem i tiden på nedenfornævnte betingelser. For det første skal fornævnte Thomas Tagesen eller hans arvinger årligt oppebære alle afkastelser, frugter og indtægter, som hidrører fra det til ham pantsatte gods, som ovenfor nævnt, uden at de på mindste måde bør fradrages i gældens hovedstol, indtil den nævnte toft med stenhuset og dens øvrige tilliggender indløses af mig eller mine arvinger fra nævnte Thomas eller hans arvinger på lovlig vis for rede penge i fornævnte mønt. Til indløsningstermin for godset, når de seksten år er forløbet, er specielt antaget og valgt selve Mikkelsdag. Hvis jeg Berta eller mine arvinger til denne termin svigter med indløsningen af nævnte gods - hvad Gud forbyde - da skal Thomas selv eller hans arvinger have nævnte toft med stenhuset og alle andre tilliggender i pant fremdeles ligesom før, og hvad som helst Thomas selv eller hans arvinger på oftnævnte toft eller i nævnte stenhus fornyr af bygninger i træ, jern eller sten eller i mellemtiden måtte lade forbedre, alt dette binder jeg med dette brev mig tillige med mine arvinger til at indløse før betalingen af hovedsummen, efter forudgående kendelse af fire gode mænd, der skal vælges særligt hertil af begge parter. Ydermere forpligter jeg mig til at hjemle og frigøre samme Thomas Tagesen og hans arvinger nævnte toft med stenhus og de øvrige tilliggender uden modsigelse fra mine medarvingers side eller fra hvilke som helst andres side. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd, nemlig Herman Kruse, borgmester i København, Jens Jakobsen, Mogens Nielsen, rådmænd, og Mønneke Suder, borger sammesteds, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1401 fredagen før den søndag, da der som indgangsbøn synges Oculi.