1405. 14. april.


Niels Jensen Sosadel, væbner, pantsætter sin gård i Gerlev til Galmen Pedersen for ni mark sølv.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Nicholaus Iohannis dictus Sosael armiger salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod recognosco me uiro discreto ac honesto Galmen Petri in nouem marchis argenti in bonis denariis et datiuis sicut unus mercator alteri potest satisfacere ueraciter teneri pro quibus ix marchis curiam meam in Gerløfh sitam in qua pronunc inhabitat Petrus Nicholai et iacet ad eandem curiam .i. dimidium bool terre eidem Galmen inpignero per presentes tali condicione prehabita quod in conduccione rehabeam ab antedicto Galmen et dabo eidem Galmen i øræ siliginis et i øræ ordei ab eadem curia annuatim pro pencione ♦ Item obligo me ad apropriandum et disbrigandum eidem Galmen et heredibus suis per me et heredes meos prout exigunt leges terre ♦ Item dies redempcionis <erit>[1] quolibet anno illa die placitali proxima ante festum incarnacionis domini et pencio cu<m>[2] summa pecunie antedicta erogetur ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Svenonis Ionsson et Olaui Krumsh ciu<ium>[3] Slaulosiensium est appensum ♦ Datum anno domini m° quadringentesimo quinto die sancti Tiburcii et Valeriani martirum.

1. <erit>] mgl. A. 2. cu<m>] cu A. 3. ciu<ium>] ciues A.

Oversættelse

Niels Jensen, kaldet Sosadel, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg i sandhed skylder den gode og hæderlige mand Galmen Pedersen ni mark sølv i gode og gængse penge som de, hvormed den ene købmand kan fyldestgøre den anden. For disse ni mark pantsætter jeg med dette brev samme Galmen min gård i Gerlev, hvorpå for tiden Peder Nielsen bor, og til hvilken samme gård der ligger et halvt bol jord, på den forud aftalte betingelse, at jeg får gården tilbage i leje af førnævnte Galmen og svarer samme Galmen en øre rug og en øre byg årligt af samme gård i afgift. Fremdeles forpligter jeg mig til at hjemle og fri samme Galmen og hans arvinger (nævnte gård) for mit og mine arvingers vedkommende, således som landsdelens love kræver det. Fremdeles skal indløsningsdagen et hvilketsomhelst år falde på den tingdag, som er næst før Herrens fødselsdag, og afgiften skal betales med førnævnte sum penge. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd, nemlig Svend Jensen og Oluf Krumsh, borgere i Slagelse, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1405 på martyrernes sankt Tiburtius' og sankt Valerianus' dag.