1403.


Evert Grubbe pantsætter Holte til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Effuertt Grubbis panthebreff till bisp Peder aff Roskilde, paa Holthe och Holthe schouff for lx marck sølff, som hannom tilfornn war panttsatt aff Nils Benedictssenn. ♦ Datum 1403.

Oversættelse

Evert Grubbes pantebrev til bisp Peder af Roskilde på Holte og Holte skov for 60 mark sølv, sådan som det tidligere var pantsat ham af Niels Bentsen. Givet 1403.