1407. 16. januar eller 14. september eller 7. oktober.


Jens Bratse pantsætter gården Næsbækgård til Peder Hase.

Tekst efter nil

Tekst

Item Ienss Brassis pantbreff lud[indis at han haffuer] saat Per Hass enn gard y pant kallis Ne[sbeck gard]. Mcdvii Marcelli dag.

Oversættelse

Fremdeles Jens Bratses pantebrev, som lyder, at han har pantsat Peder Hase en gård, som kaldes Næ[sbækgård]. 1407 Marcellus' dag.