1403.


Biskop Peder af Roskilde pantsætter en gård i Toremark (?) til hr. Anders Jakobsen af Egede.

Tekst efter reg

Tekst

Bisp Peders panthebreff till her Anders Iacobssenn paa Eggede, paa en gard i Toremarck for 30 marck sølff. 1403.

Oversættelse

Biskop Peders pantebrev til hr. Anders Jakobsen af Egede på en gård i Toremark (?) for 30 mark sølv. 1403.