1403. 12. marts.


Jens Sonnesen Skæg pantsætter fem gårde til Absalon Kjeldsen.

Tekst efter nil

Tekst

Eth Iens Sonnessens pante breff, som kaldes Skeg, paa en gaardt i Nimma och en ødde feste, en gaardt i Wanbergh, en gaardt i Vibi, en gaardt wdi Miønnes och en gaardt wdi Quistofte wedt Helsingborgh, som handt haffuer giffuen Axell Kieldtsen, medt thow segle. ♦ Daterett 1403 sanct Gregeri pape.

Oversættelse

Et pantebrev af Jens Sonnesen, som kaldes Skæg, på en gård i Nymö og et øde fæste, en gård i Vanneberga, en gård i Viby, en gård i Mjönäs og en gård i Kvistofta ved Helsingborg, som han har givet Absalon Kjeldsen, med to segl. Dateret 1403 paven sankt Gregors dag.