1402. 26. februar. Jönköping


Lindorm Jonsson pantsætter sit gods Biskopsvara i Angelstad sogn til hr. Abraham Brodersen, ridder, for 25 svenske mark.

Arkivalske oplysninger efter Svenskt Diplomatarium l.l.