Du har søgt på:

Sprog: Gammelsvensk

146 Resultater:
Vis 100 pr. side
1401. 23. juniStralsund sprog: gammelsvensk

Hans von Alen og Werner Wernersson von Alen, borgere i Stralsund, erkender, at de på hr. Magnus von Alen, ridders vegne har fået 500 lybske mark af Peter von dem Berge og Arnold von Mynden, borgere i Åbo, penge, som Markvard Sten og Fikke van Vitzen, riddere, har været Magnus von Alen skyldige

1401. 29. august sprog: gammelsvensk

Mats Götstavsson, ridder, giver hr. Abraham Brodersen, ridder, fuldmagt til at indløse den til Niels Krumme pantsatte gård Nethræ Syærstædhæ i Reftele sogn

1402. 3. januarSolvik sprog: gammelsvensk, emne: arveret,

Magnus Trotteson, ridder, og Karl Störkersson, væbner, skifter det gods, der er tilfaldet ridderens hustru fru Katerine Olufsdatter efter hendes datter i første ægteskab både i Upland, i Södermannaland, i Västmannaland, i Närke, i Östergötland, i Västergötland, i Vist, i Tveta, i Finnveden og i Halland mellem børnene af første og andet ægteskab

1402. 15. februarFågelvik sprog: gammelsvensk

Klaus Doget, ridder, og Juliane , hans hustru, oplader Utnaby på Öland til dronning Margrete tillige med alle breve herpå. Og til yderligere forsikring da har vi Klaus Doget og Juliane med viden og vilje ladet vore sefl hænge for dette brev og hr. Peder Ovesens, hr. Fikke V. Vitzens og hr. Henrik Tuesnes, riddere, til vidnesbyrd. Givet i Fågenvik i det Herrens år 14 på onsdagen nærmest efter invocavit

1402. 20. februarStegeborg sprog: gammelsvensk

Gerhard Snakenborg, ridder, erkender at have solgt Sjögestad i Vreta klosters sogn i Östergötland, som han havde fået af Orm Folkeson, til dronning Margrete, idet alle breve herom, som angår ham eller hans hustru Kristine, skal komme dronningen til gode

1402. 26. februarJönköping sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Lindorm Jonsson pantsætter sit gods Biskopsvara i Angelstad sogn til hr. Abraham Brodersen, ridder, for 25 svenske mark

1402. 4. martsHamneda sprog: gammelsvensk

Mogens i Århult og hans hustru Birgitte, datter af Gudmund Ørn, sælger hustruens arvelod efter Niels Tygeson i Ramnåsa, Ormeshage samt i Linneryd, Ljuder og Skatelöv sogne til ridderen hr. Abraham Brodersen

1402. 8. martsSvansryd sprog: gammelsvensk

Hr. Abraham Brodersen, hr. Lindorm Ribbing og Esbern, præst i Surteby, vidimerer alle hr. Tyge Puders breve på Illerup i Ars herred

1402. 21. marts sprog: gammelsvensk

Gunne Hæst og hans hustru Katerine Håkonsdatter sælger en gård i Ellanda og en gård i Vahleryd i Småland til hr. Abraham Brodersen, ridder, for 100 svenske mark

1402. 30. martsRäfsnäs sprog: gammelsvensk

Henning Brostrup, væbner, sælger gårdene Kinglöt, Strand, Norrholmen og Snopptorp i Jäder sogn samt gårdene Ånhammar og Grönsta, som han havde arvet efter Engelke van der Horst, til dronning Margrete. Og til yderligere sikkerhed for alle disse forskrevne artikler har jeg, fornævnte Henning, med vilje og vidende hængt mit segl ved dette brev og anmodet de ærlige mænd, som er hr. Algot Magnusson, hr. Niels Gufstafsson, Knut Bengtsson, Johan van der Horst, Markvard Steen, Klaus Skinkel og Thorkild Nielsen, lade deres segl hænges ved dette brev. Givet i Räfsnäs i det Herrens år 1402 torsdagen efter påske

1402. 2. aprilVäxjö sprog: gammelsvensk

Bose i Getaskärf oplader hr. Abraham Brodersen, ridder, de gårde i Tveta og Lindhult, som han havde i pant af Knut Galle for 32 mark

1402. 2. aprilVäxjö sprog: gammelsvensk

Bose i Getaskärf sælger en gård i Öfratorp og en gård i Stougby til hr. Abraham Brodersen, ridder, for 100 svenske mark

1402. 4. april sprog: gammelsvensk

Folke Petersson, væbner, sælger alt sit gods i Sunnerbo, nemlig en række gårde i Bollmaryd, Beta, Skararp, Össjö, Fiskeryd og Fagerhult, til hr. Abraham Brodersen, ridder

1402. 5. aprilSmedby sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Konrad Gørz, ridder, pantsætter sit gods i Krogsta og Hagby til Peder Olofsson for 200 mark svensk. - Til yderligere vidnesbyrd hænger jeg mit segl under dette brev, og fremdeles beder jeg om de gode mænds segl under dette brev, som er Jens Rud, ridder, Anders Ingvarsen, væbner, og Hinz Madsen, væbner

1402. 22. aprilReftele sprog: gammelsvensk

Tord Jönsson sælger gården Breknokwl i Skalleved samt et bol i Hensjö i Reftele sogn til ridderen hr. Abraham Brodersen for 24 mark

1402. 4. maj sprog: gammelsvensk

Peder Stigsen sælger sit mødrene gods i Låckhult og Lerbäcksbo til ridderen hr. Abraham Brodersen for 15 svenske mark i okse, ko og rede penge

1402. 15. maj sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Håkon Porse og hans hustru Margrete, søster til Troels Rød, pantsætter en gård i Uddarp, Skyttetorp og Backen til ridderen hr. Abraham Brodersen for 200 svenske mark

1402. 1. juliLinköping sprog: gammelsvensk

Lars Jönsson, der havde taget Peter Kylve af dage, overlader dennes moder og andre slægtninge sin gård Månestad i Vårdsbergs sogn til pant for manddrabsboden. Lars Jönsson pålægges visse pilgrimsrejser m.m. - Og vi Sven Sture, Gudmund Gregoriusson og Erik Krok lover derfor med førnævnte Jon Petterson, Birger Trolle og Sasser Ingvarson at denne udsoning på al måde skal stå og forblive fast uden list for fødte som for ufødte

1402. Omkr. 9. juliSkara sprog: gammelsvensk

Tingsvidne af Skara landsting, at den ærlige og velbyrdige mand hr. Aksel Pedersen, ridder, har fremlagt ridderen hr. Leko Offradssons brev af 1371 24. august på tinge

1402. Før 29. juliHamneda sprog: gammelsvensk

Gudmund Röd sælger alt sit gods i Borssna i Sunnerbo herred til ridderen hr. Abraham Brodersen for 16 mark svensk

1402. 23. august sprog: gammelsvensk

Birger Trolle, væbner, sælger sin hustru Ingeborgs fædrene arvegods i Burtsberg, Kullhult, Flahult og Femsjö til væbneren Arvid Stensen

1402. 29. septemberStegeholm sprog: gammelsvensk

Katerine, enke efter Bo Jönsson, sælger til hr. Bengt Nilsson forskelligt gods i Södermanland, Öster- og Vestergötland, Småland og Halland, som hun havde fået dels ved arv dels som sin morgengave

1402. 16. decemberAringsås sprog: gammelsvensk

Cecilie Björnsdatter sælger alt sit gods i Vestbo herred til ridderen hr. Abraham Brodersen for 200 mark svensk, herunder Musegården i Mårenäs i Torups sogn

1403. 2. januarÅby sprog: gammelsvensk

Peter Knutsson i Asa i Norrvidinge herred sælger ridderen hr. Abraham Brodersen en halv gård i Byverma samt lod i ålefiskeriet for 200 mark

1403. 24. februar sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Abjörn Jönsson, væbner, pantsætter sit og sine brødres gods i Hjelmaryd, Ljunga, Långhult og Gässhult til ridderen hr. Abraham Brodersen for 16 lødige mark

1403. 14. april sprog: gammelsvensk

Jon Hjärne, ridder, pålægger ridderen hr. Abraham Brodersen at indløse det af ham pantsatte gods i Södra Grimslöv, Skäggalösa, Sunnanvik, Tveta, Hörda og Uråsa i Värend for 38 mark

1403. [Efter 18. april - før 1405 22. november] sprog: gammelsvensk

Mogens Hage erkender at have lejet sin gård Alafors for yderligere tre år af Bent Piik, hvem han tidligere havde pantsat den til for 20 lødige mark

1403. 30. april sprog: gammelsvensk

Jens Tuesson, væbner, sælger det pantebrev, han havde fået af Jens Storbernsson, på 46 mark til ridderen hr. Abraham Brodersen

1403. 3. juni sprog: gammelsvensk

Gerthorn Slæt og hans hustru Ingeborg Andersdatter sælger en gård i Södra Rottne og en gård i Målajord i Värend til ridderen hr. Abraham Brodersen for 60 mark

1403. 3. juni sprog: gammelsvensk, emne: mageskifte,

Ridderen hr. Abraham Brodersen mageskifter to gårde i Södra Rottne sogn og en gård i Målajord til emptys Andersson mod Brogården, to gårde i Sunnaryd, to gårde i Bronæ, Qvinnelsbo, Tåttebo, Dyiolt, Gunnersløff i Finnveden samt en gård i Nederby i Östbo herred

1403. 10. juni sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Hr. Bent Piik af Hareberga pantsætter to gårde i Gøinge herred til Bosjø kloster

1403. 18. juni sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete skænker Vadstena kloster 1000 lødige mark, for hvilke de pantsætter Aska herred i Östergötland til klostret. Og til yderligere sikkerhed og stadfæstelse af alle disse fornævnte stykker, at de således skulle blive stadige og ubrydelige i [.......] som her foran står skrevet, da har vi ladet vore segl hænge under dette brev, og til vidnesbyrd har vor hofmester hr. Jens Due og (vor) køgemester hr. Anders Olufsen af Tystofte ladet deres segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 mandagen inden ottendedagen efter Kristi legems dag

1403. 2. juli sprog: gammelsvensk

Algot Djäkn erkender at skylde ridderen hr. Abraham Brodersen 20 mark, for hvilke han oplade ham hr. Jon Hjärnes gældsbrev til ham på 20 mark

1403. 6. juliStockholm sprog: gammelsvensk

Ragnar i Eka og hans søn Olof samt Lars i Eka sværger Filip Ulfardsson orfejde for dennes drab på Ragnars søn

1403. 16. augustHögsäter sprog: gammelsvensk

Ulf Grimsson, præst ved kirken i Högsäter, kannik i Bergen og Stavanger , kvitterer for de penge, som Gjord Petersson, ærkedegn i Strängnäs , og Stenar Petersson i Vadstena har betalt ham. Til hvis fastere vidnesbyrd jeg beder om, at seglet tilhørende den ædle mand Mats Holmvidsson fra Firgheland, ridderen hr. Skånings svigersøn og tillige min allerkæreste nabo og ven, vedføjes nærværende skrivelse, idet jeg ikke har mit eget for tiden i nærheden af mig

1403. 1. novemberKalmar sprog: gammelsvensk

Peter Brynjolfsson sælger alle de bygninger, som han har opført ved Börrö mølle til ridderen hr. Abraham Brodersen for ti mark rede penge

1403. 1. novemberNintona sprog: gammelsvensk

Jens Povlsen og Ingerd Arvidsdatter af Trönningenäs sælger en række gårde i Hvallinge sogn med flere steder til deres frænde hr. Svarte Jens

1403. 2. novemberKalmar sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Bonde Nilsson og hans hustru Estrid pantsætter alt deres gods i Albutsrum på Öland til nonneklostret i Kalmar for 60 mark svensk. Til yderligere sikkerhed, stadfæstelse og fuldbyrdelse af disse fornævnte ord og artikler lader vi Bonde Nilsson og min hustru fornævnte Estrid vitterligt vore segl under dette brev og har bedt de ærlige og velbyrdige mænd hr. Abraham Brodersen, ridder, Svend Sture og Kulo Glotzow, væbnere, om at hænge deres segl under dette brev til vidnesbyrd sammen med vore egne segl

1403. 12. novemberThorshälla sprog: gammelsvensk

Vi Margrete, af Guds nåde datter af Valdemar Danekonge, skænker godset Kinglöt, Strand, Norrholm, Snopptorp og Grönsta, som hun havde købt af arvingerne efter Engelke van der Horst, til Eskilstuna kloster med samtykke af kong Erik. - Og til yderligere sikring af alle disse fornævnte stykker da har vi med vilje og vidende ladet vort segl hænge under dette brev og til vidnesbyrd biskop Jakob af Bergens, provst Anbjørn af Bergens, hr. Karl af Toftas, her Sten Bengtssons, hr. Erengisel Nilssons, hr. Ture Bengtssons, hr. Jens Dues, hr. Mogens Munks og hr. Jens Thomsens segl. Givet i Thorshälla i det Herrens år 1403 mandagen efter sankt Morten bisps dag

1403. 12. november sprog: gammelsvensk

Kong Erik 7. af Pommern stadfæster dronning Margretes gave af gårdene Kinglöt, Strand, Norrholm, Snopptorp og Grönsta til klostret i Eskilstuna samtidig med, at hun gav ham Fiholm. - Og til yderligere sikkerhed for, at alle disse fornævnte stykker således er sket således med vort råd, samtykke og gode vilje, og at de bliver og skal holdes på stadigt og fast og ubrydeligt til evig tid i alle henseender, således som det står skrevet i fornævnte vor kære frue og moders og dette vort brev, som hænger sammen som fornævnt, da har vi med vilje og vidende ladet vort segl hænge under dette brev og til vidnesbyrd hr. Karl af Toftas, hr. Sten Bengtssons, hr. Erengisle Nilssons, hr. Thure Bengtsson, hr. Jens Dues, hr. Ivar Nilssons, hr. Mogens Munks og hr. Jens Thomsens, ridderes segl. Givet i det Herrens år 1403 mandagen efter sankt Morten bisps dag

1403. 12. novemberThorshälla sprog: gammelsvensk

Broder Jakob, prior i Eskilstuna kloster, og konventet sammesteds lover at holde messer og årtid for dronning Margrete til gengæld for hendes gaver. - Og til yderligere sikkerhed, at vi og vore efterkommere således vil og skal holde og gøre alle disse fornævnte stykker i alle henseender, som her foran står skrevet, da har vi fornævnte prior og konvent med vilje og vidende hængt vort konvents segl under dette brev, og vi har bedt de hæderlige fædre og velbyrdige mænd, nemlig ærkebiskop Henrik af Uppsala, biskop Peder af Strängnäs, biskop Peder af Västerås, biskop Jakob af Bergen, provst Anbjørn af Bergen, hr. Karl af Tofta, hr. Sten Bengtsson, hr. Erengisl Nilsson, hr. Ture Bengtsson, hr. Jens Due, hr. Ivar Nilsson, hr. Mogens Munk og hr. Jens Thomsen, riddere, lade deres segl hænge under dette brev til vidnesbyrd. Givet i Thorshälla i det Herrens år 1403 mandagen næst efter bekenderen sankt Morten bisps dag

1404. 12. april sprog: gammelsvensk

Bo Simonsson sælger alt sit gods i Kärringelida i Traryds sogn i Sunnerbo herred til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark

1404. 25. august sprog: gammelsvensk

Jöns Storbensson, væbner, og hans hustru Argunda Mortensdotter sælger alt, hvad de ejer i Bystad og Frölunda, til ridderen hr. Abraham Brodersen

1404. 14. oktober sprog: gammelsvensk

1404. 14. oktober, Reg. Dan. nr. * 3914, også trykt Gammeldanske Diplomer II 198, Ingeborg Nilsdotter og hendes søn Nils Gregersson, væbner, giver afkald på al deres ret til det gods i Kinglöt, Strand, Norrholm og Snopptorp, som dronning Margrete havde skænket til Eskilstuna kloster, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold. Ligeledes udelades deres fuldmagt til herredshøvdingen i Öster-Rekarna fuldmagt til at udstede skøde herom, trykt Svenskt Dipl. I 374 nr. 494, cf.

1405. 7. januarNummis by sprog: gammelsvensk

Sten Bosen og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, hr. Jöns Amundsson, kannik i Åbo, på domkirkens vegne, den gård i Hewiis, som Steffen af Hewiis har taget i besiddelse

1405. 8. januarLankis sprog: gammelsvensk

Sten Bosen og Klaus Fleming, riddere, fradømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, Inge Brun det gods i Liuskala by, som Peder Tyske gjorde krav på

1405. 11. januarNummis by sprog: gammelsvensk

Sten Bosen og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, Ante Noko gods i Sontamala

1405. 15. januarLunds byting sprog: gammelsvensk, emne: skøde

Tingsvidne, at Niels Simonsen skøder en gård i Lund til Niels Sunesen

1405. 16. januarNummis by sprog: gammelsvensk

Sten Bosen og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, emptys Andersson halvdelen af gården Järvis

1405. 21. januarEkholm sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete pantsætter kronens gods i Boknæs og Skredsvik til Fikke Grubendal for 600 lybske mark

1405. Omkr. 2. februar sprog: gammelsvensk

Peder Brynjulfsson sælger sin gård i Strängnäs og en gård i Lindeberg til ridderen hr. Abraham Brodersen for 45 mark

1405. 3. februarSikois sprog: gammelsvensk

Sten Bosen og Klaus Fleming, riddere, tilkendegiver på kongens vegne i nærværelse af bl. a. hr. Jens Due, hofmester, at Heikki Kärpe og hans fæller er parthavere i Vääksyniemi i Kangasala

1405. 10. februarSääksmäki sprog: gammelsvensk

Jöns Andersson og Klaus Fleming, riddere, fastsætter på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, skel mellem ridderen Oluf Tavasts og Jöns Taipals besiddelser i skov og vandløb i Pääjärvi

1405. 10. februarSääksmäki sprog: gammelsvensk

Jöns Andersson og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jusse Due, hovmester, Håkon Knutsson gårdene Liihattula i Sääksmäki sogn og Solberga i Urdiala sogn

1405. 14. februarHattula sprog: gammelsvensk

Jöns Andersson og Klaus Fleming, riddere, stadfæster på kongens vegne i nærværels af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, Hattula kirkes besiddelse af den del af Mettola by, som biskop Hans og hr. Jöns Bile havde overdraget præstegården

1405. 27. februarHattula sprog: gammelsvensk

Sten Bosen og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, fru Ragnhild en borderlod i Hermansø

1405. 7. martsSandnäs sprog: gammelsvensk

Sten Boson og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, kronen gods i Ingå, Lojo og Karis

1405. 13. martsUskela sprog: gammelsvensk

Sten Bosen og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, Håkon Knutsson en tredjedel i Lupaja og kong Erik 7. af Pommern to tredjedele som danearv

1405. 18. martsVista sprog: gammelsvensk

Sten Bosen og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester kronen gods i Sagu og Pemar sogne

1405. 21. martsVadstena sprog: gammelsvensk

Søster Gerdeke, abbedisse, og alle klostersøstre, broder Erik, ordensskriftefader, og alle klosterbrødre i Vadstena kloster optager kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete, deres venner og de tre riger Sverige, Danmark og Norge i deres bønner og forpligter sig til at underholde tre personer, som kongen og dronningen måtte udvælge

1405. 3. april sprog: gammelsvensk

Jöns Andersson og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, Bengt Michelsson en eng i Sarinoja

1405. [Omkr. 3. april] sprog: gammelsvensk

Jöns Andersson og Klaus Fleming, riddere, tildømmer på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, gods i en sag mellem Åbo domkirke og Magnus Ragvaldson

1405. [Omkr. 3. april] sprog: gammelsvensk

Jöns Andersson og Klaus Fleming, riddere, stadfæster på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, hr. Gerlags besiddelse af en eng på Uplinge ø

1405. 4. aprilÅbo sprog: gammelsvensk

Jöns Andersson og Klaus Fleming, riddere, stadfæster på kongens vegne i nærværelse af bl.a. hr. Jens Due, hovmester, Jöns Andersson en gård i Haiais by

1405. 20. juniHvetlanda sprog: gammelsvensk

Svend Lax, herredshøvding i Östra herred, udsteder fastebrev på Finvidsholm og Racka med tilhørende fiskeri, som Brynjolf Germundsson havde solgt til ridderen hr. Abraham Brodersen

1405. 20. juniHamneda ting sprog: gammelsvensk

Peder Ingolfsson, herredshøvding i Sunnerbo herred, udsteder fastebrev på jord i Tansjö, som blev solgt til ridderen hr. Abraham Brodersen

1405. 30. septemberLindberga sprog: gammelsvensk

Abbed Peder og klostersamfundet i Ås forpligter sig til visse bønner og årtid for Jens Povlsen og hans hustru Inger Arvidsdatter til gengæld for det gods i Träningsnäs, som disse har skænket klosteret

1405. 23. oktober Gudhem sprog: gammelsvensk

Bengt Thomasson Pipa og hans hustru, Katarine Eriksdatter, sælger gods i Västergötland til Gudhem kloster. - Til yderligere vidnesbyrd og højre forvaring der hænger vi, fornævnte Bengt Thomasson og Katerina Eriksdatter vor segl vitterlig for dette brev. Desuden anmoder vi om segl fra de ærlige mænd som er hr. Håkon ærkedegn i Falkøbing, hr. Karl degn i Skara, hr. Heine Snakenborg, hr. Knut Uddeson riddere, Svend Sture, Svend Båd og Lindorm Jensson, væbnere, til vidnesbyrd hængt for dette brev. Givet i Gudhem kloster i det Herrens år 1405 på femtedagen efter biskop sankt Severin

1405. 23. oktoberGudhem sprog: gammelsvensk, emne: mageskifte,

Hr. Abraham Brodersen mageskifter de gårde, han havde købt af Bengt Pipa, til Gudhem kloster og får til gengæld klostrets gods på Sjælland og Møn

1405. 23. oktoberGudhem sprog: gammelsvensk

Søster Katerine, abbedisse i Gudhems kloster, og hele konventet sammesteds erklærer at have solgt alt klostrets gods i Danmark til ridderen hr. Abraham Brodersen

1405. 23. oktoberGudhems kloster sprog: gammelsvensk

Håkon, ærkedegn, og Karl Uddesson, dekan i Skara, Sven og Sigge Uddesson, kanniker sammesteds, samt to riddere og tre væbnere bevidner, at Gudhem kloster har solgt alt sit gods i Danmark til ridderen hr. Abraham Brodersen

1405. 25. oktoberGudhem sprog: gammelsvensk

Bengt Thomasson Pipa kvitterer ridderen hr. Abraham Brodersen for 1200 mark, som denne har betalt ham for gods i Västergötland

1405. 31. oktoberVarberg sprog: gammelsvensk

Broder Niels, abbed i Ås kloster, og tre præster og fire væbnere vidimerer søster Katerines brevs af 1405 23. oktober

1406. 4. februarSkärlöv sprog: gammelsvensk

Jeg Jens Due, ridder og højbåren herres og fyrstes, kong Erik, hofmester bevidner, at Hemming Swessin har tilkendt ridderen Bengt Nilsson sin ret til gods i Värend, hvilket gods hr. Erland Knutsson, ridder, havde mageskiftet med Hemming Swessin for en gård i Hulterstad. Dette gods var siden kommet i hr. Bengt Nilssons besiddelse, men var dog blevet fradømt denne

1406. 5. februarSkärlöv sprog: gammelsvensk

Hemming Swessin tilkender ridderen Bengt Nilsson de i foregående brev omtalte rettigheder til godset i Värend. Blandt beseglerne nævnes hr. Jens Due, ridder

1406. 13. maj sprog: gammelsvensk, emne: skøde

Kristense, datter af Knud Porse, hendes søn Aksel Mogensen og hendes svigersøn Henneke Nielsen sælger forskelligt gods i Skåne og Halland til hr. Abraham Brodersen

1406. 24. juliBjörnö sprog: gammelsvensk, emne: arveret,

Erik Ummereise, ridder, skifter arv med sin svoger hr. Povl Breide

1406. 15. decemberSølvesborg sprog: gammelsvensk

Ture Bengtsson, ridder, erklærer, at kong Erik 7. af Pommern har forlenet ham for livstid med Faxeholm borg i Hälsingland samt Hogdal sogn, og kvitterer kongen for al gæld og skyld. - Og til yderligere sikkerhed for alle disse fornævnte stykker da har jeg med vilje og vidende hængt mit segl under dette brev og til vidnesbyrd min broder hr. Sten Bengtssons, hr. Jens Dues og hr. Mogens Munks segl. Givet i Sølvesborg i det Herrens år 1406 onsdag i tamperdagene før Herrens fødselsdag

1407. 5. februar sprog: gammelsvensk, emne: testamente

Ridderne Bo Dyre, Staffan Ulfsson og Niels Sture stadfæster deres svigerfader, Karl Bondes testamente til Sigtuna kloster vedrørende gården Räfsta i sankt Olufs sogn i Erlinghundra herred

1407. 3. martsNaum sprog: gammelsvensk

Brødrene Lars og Anbjørn Garp overlader deres gård i Teghom til Torberg Kärling mod dennes gård i Låcketorp. Blandt beseglerne ridder Klaus Grubendals høvedsmand på Bohus

1407. 9. aprilVärnamo sprog: gammelsvensk

Jöns Petersson i Kråketorp, Gunde Petersson og Eline Petersdotter sælger ridderen hr. Abraham Brodersen og gods i Långhult, Sölaryd og Ed for 30 mark svensk

1407. 9. majOpensten sprog: gammelsvensk

Biskop Brynjulf af Skara erklærer, at han vil lægge lige så meget i værdier tilbage, som han har fjernet i guld fra kisten i sakristiet i sankt Peders kirke i Lödöse efter hr. Haralds død, og giver ridderen hr. Abraham Brodersen løfte på, at det skal stå til dronning Margretes rådighed

1407. 25. majAsa kirke sprog: gammelsvensk

Peter Bänasson erklærer, at det gods i Värend og Njuding, som Niels Birgersson, dekan i Strängäs, og væbneren Bengt Magnusson havde givet ham i varetægt, har ridderen hr. Abraham Brodersen, frataget ham uden at betale ham den ham påtvungne købesum

1407. 31. maj sprog: gammelsvensk, emne: skøde

Mats, kannik i Linköping og provst i Sunnerbo, skøder Rönnäs og to gårde i Vedåsa til ridderen hr. Abraham Brodersen

1407. 4. juni sprog: gammelsvensk

Magnus Nilsson, væbner, og Udder Jönsson sælger en gård i Åkarp, en gård i Ödestuga og en gård i Västhorja til ridderen hr. Abraham Brodersen for 140 mark svensk

1407. 8. juni[Åbo] sprog: gammelsvensk

Jens Due, hofmester, bevidner, at Ivar Nilsson og Klaes Fleming tildømmer Åbo domkirke Sillankorva gods

1407. 8. juni[Åbo] sprog: gammelsvensk

Jens Due, hofmester, bevidner, at Ivar Nilsson og Klaes Fleming tildømmer Åbo domkirke Ervelä gods

1407. 10. juni sprog: gammelsvensk

Jens Due, Ivar Nilsson og Klaes Flemming erklærer, at biskop Bjørn af Åbo ikke har optaget mere end sin egen lod med sin mølledam ved Hallis Fors

1407. 18. juniÅby sprog: gammelsvensk

Birger Erlandsson sælger gården Silvatorp i Örs sogn i Värend til ridderen hr. Abraham Brodersen for 20 mark svensk

1407. 22. august sprog: gammelsvensk

Abraham Brodersen giver Landboarp i Håksviks sogn i Kind til sin halvsøster Kristine Toresdatter, hustru til væbneren Peder Eriksen

1407. 19. oktober sprog: gammelsvensk

Abraham Brodersen, ridder, meddeler dem, som bor på det gods, som han har skænket til Nydala kloster, jf. foregående nr., at de fremtidige skal svare abbeden der og hans ombudsmænd

1407. 30. november sprog: gammelsvensk

Tobbung Markusson sælger sin fædrene gård i Sandsjö til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark svensk

1408. 19. januarStockholm sprog: gammelsvensk

Tideke Speckin og hans søn Erik sælger deres arvelod efter hustruen i Degarö til ridderen hr. Bo Dyre

1408. 25. marts sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Peter Petersson i Forsa, væbner, pantsætter en gård i Vränglarp, en gård i Ellbäckstorp, en gård i Lockryd, og en gård i Snärsbo til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark svensk. - Til yderligere sikkerhed og bedre forvaring om, at dette fornævnte skal forblive stadigt og urokkeligt på alle måder, da har jeg Peter Petersson fornævnte hængt mit segl under dette mit åbne brev med vilje og vidende, og jeg beder Peter Eriksson og Jakob Herlugsen, som kaldes Brimle, og Jens Allesen, væbnere, om, at de hænger deres segl herunder til vidnesbyrd. Givet i det Herrens år 1408 letare søndag

1408. 23. juniEkesjö sprog: gammelsvensk

Karl Holgersson, væbner, og hans hustru Inger Nielsdatter sælger deres pantegods Äng i Torpa sogn til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark

1408. 20. juli sprog: gammelsvensk

Jon Jonsson, væbner, erkender ved skiftet efter afdøde hr. Erland Knutsson, ridder, at have overladt ridderen hr. Abraham Brodersen alt den afdødes gods med undtagelse af Vederslöv og to gårde i Ungnanäs, som tilfalder andre arvinger

1408. 1. septemberVadstena sprog: gammelsvensk

Katarina Ingemundsdotter testamenterer med sin mand Halvards samtykke Nydala kloster en gård i Ryd, en gård i Stocksryd og et bolsted i Haddathorp. - For at dette skal forblive stadigt og fast som fornævnt, da beder jeg om, at de hæderlige og velbyrdige mænds segl, som er hr. Eskils, af Guds nåde biskop af Växjö, hr. Abraham Brodersen, ridders, tillige med min kære husbonde Halvards segl, hænges under dette brev

1408. 11. novemberVadstena sprog: gammelsvensk

Henneke Hemmingsen sælger sin hustru Katrine Barnimsdatters efter Arvid Prybeca arvede gods i Halland til hr. Abraham Brodersen

1408 sprog: gammelsvensk

Bengt Thomasson kvitterer Birger Trolle for sin arvelod efter dennes afdøde moder fru Katrine

1409 sprog: gammelsvensk

Præsten Hösse sælger al sin ret til en gård i Ararp, to gårde i Mårdaklev og en gård i Bywgh til ridderen hr. Abraham Brodersen