1405. 31. oktober. Varberg


Broder Niels, abbed i Ås kloster, og tre præster og fire væbnere vidimerer søster Katerines brevs af 1405 23. oktober.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Allom thøm som thetta breff høræ ællær see helssom vi. brothor Niclis abbote i Askloster Andres Swensson i Linbergha oc dækin i Norrahalland Marquarth i Vardhbærgh Knud Eriksson i Fyæroas. præster Bænkt Thurisson Iønis Pawalsson. Gunnar Gylta. Gamol Thorisson a vapn. æwinnelika meth varom herra. ♦ Thet scal alle godhe mæn vidæ hoos hawa seed. oc hørt oc øwerlæsæd opne breff. vndir heel oc san incighle. ey skrapat ey smittad oc ey skatæd i noker mado swa luthande oorth fra ordh som her æfter følyær ♦ Wi systor Kaderina abbatissæ i Guthemæ kloster etc. = nr. 183 ♦ Oc vi abbot Nicliss i Askloster/ Andres Swensson i Linberghæ dækin i Norrahalland/ Marqwardh i Varthbærgh. Knut Eriksson i Fiæroaas prester/ Bænkt Thuresson/ Iønis Pawalsson/ Gunnar Gylta/ Gamal Thorisson a vapn forscrifne/ hengiæ vi vaar incighle for thenna vtscript. tel sanhedz vidne ♦ Scriptum Vardhbærgh. anno domini mocdo quinto in uigilia omnium sanctorum.

Oversættelse

Vi broder Niels, abbed i Ås kloster, Anders Svendsen i Lindberga og dekan i Nørre-Halland, Markvard i Varberg, Knud Eriksen i Fjärås, præster, Bent Turesen, Jens Povlsen, Gunnar Gylta, Gammel Turesen, væbnere, hilser alle dem, som hører eller ser dette brev, evindelig med Vor Herre. Alle gode mænd skal vide dette, at vi har set og hørt og gennemlæst et åbent brev med hele og rette segl, uskrabet, uskåret og ubeskadiget i enhver henseende med ordlyd ord til andet, som følger herefter. Vi søster Katerine, abbedisse i Gudhem kloster (osv. = nr. 183). Og vi abbed Niels i Ås kloster, Anders Svendsen i Lindberga, dekan i Nørre-Halland, Markvard i Varberg, Knud Eriksen i Fjärås, præster, Bent Turesen, Jens Povlsen, Gunnar Gylta, Gammel Turesen, fornævnte væbnere, hænger til vidnesbyrd om sandheden vore segl under denne udskrift. Skrevet i Varberg i det Herrens år 1405 dagen før allehelgensdag.