1403. 14. april.


Jon Hjärne, ridder, pålægger ridderen hr. Abraham Brodersen at indløse det af ham pantsatte gods i Södra Grimslöv, Skäggalösa, Sunnanvik, Tveta, Hörda og Uråsa i Värend for 38 mark.

Regest efter A