1402. 15. februar. Fågelvik


Klaus Doget, ridder, og Juliane , hans hustru, oplader Utnaby på Öland til dronning Margrete tillige med alle breve herpå. Og til yderligere forsikring da har vi Klaus Doget og Juliane med viden og vilje ladet vore sefl hænge for dette brev og hr. Peder Ovesens, hr. Fikke V. Vitzens og hr. Henrik Tuesnes, riddere, til vidnesbyrd. Givet i Fågenvik i det Herrens år 14 på onsdagen nærmest efter invocavit.

Tekst efter Aa

Tekst

Klaus Doget, ridder, og Juliane, hans hustru, oplader Vtnaby på Öland til dronning Margrete tillige med alle breve herpå. Oc til mere bewaring tha haue wy fornempde Clauus Dowt oc Yliænæ ware incigle meth wiliæ oc witscap ladet henges for thettæ breff oc til witnisbyrdh her Pædher Awessøns her Vicke van Vitzens oc her Hinrik Tuens ridderes incigle. ♦ Datum Fughlawik anno domini mcd secundo quarta feria proxima post dominicam quadragesime.

Oversættelse

Klaus Doget, ridder, og Juliane , hans hustru, oplader Utnaby på Öland til dronning Margrete tillige med alle breve herpå. Og til yderligere forsikring da har vi Klaus Doget og Juliane med viden og vilje ladet vore sefl hænge for dette brev og hr. Peder Ovesens, hr. Fikke V. Vitzens og hr. Henrik Tuesnes, riddere, til vidnesbyrd. Givet i Fågelvik i det Herrens år 14 på onsdagen nærmest efter invocavit