1402. 1. juli. Linköping


Lars Jönsson, der havde taget Peter Kylve af dage, overlader dennes moder og andre slægtninge sin gård Månestad i Vårdsbergs sogn til pant for manddrabsboden. Lars Jönsson pålægges visse pilgrimsrejser m.m. - Og vi Sven Sture, Gudmund Gregoriusson og Erik Krok lover derfor med førnævnte Jon Petterson, Birger Trolle og Sasser Ingvarson at denne udsoning på al måde skal stå og forblive fast uden list for fødte som for ufødte.

Tekst efter nil

Tekst

Lars Jönsson, der havde taget Peter Kylve af dage, overlader dennes moder og andre slægtninge sin gård Månestad i Vårdsbergs sogn til pant for manddrabsboden. Lars Jönsson pålægges visse pilgrimsrejser m.m. - Oc wi Suen Sture Gudmund Gregoriusson oc Erik Krok lowom ther fore meth forda Ion Pedherson Birghe Trulla oc Satzer Inguarson at thenne sona scal i alle mato stadugh oc fast at bliua vtan alt argt bathe fore føddom oc oføddom .

Oversættelse

Lars Jönsson, der havde taget Peter Kylve af dage, overlader dennes moder og andre slægtninge sin gård Månestad i Vårdsbergs sogn til pant for manddrabsboden. Lars Jönsson pålægges visse pilgrimsrejser m.m. - Og vi Sven Sture, Gudmund Gregoriusson og Erik Krok lover derfor med førnævnte Jon Petterson, Birger Trolle og Sasser Ingvarson at denne udsoning på al måde skal stå og forblive fast uden list for fødte som for ufødte.