1407. 25. maj. Asa kirke


Peter Bänasson erklærer, at det gods i Värend og Njuding, som Niels Birgersson, dekan i Strängäs, og væbneren Bengt Magnusson havde givet ham i varetægt, har ridderen hr. Abraham Brodersen, frataget ham uden at betale ham den ham påtvungne købesum.

Tekst efter A