1407. 3. marts. Naum


Brødrene Lars og Anbjørn Garp overlader deres gård i Teghom til Torberg Kärling mod dennes gård i Låcketorp. Blandt beseglerne ridder Klaus Grubendals høvedsmand på Bohus.

Udtog efter A

Tekst

Brødrene Lars og Anbjörn Garp overlader deres gård i Teghom til Torberg Kärling mod dennes gård i Låcketorp. Blandt beseglerne Clauus Grvpendals riddare, høvedsmand på Bohus.

Oversættelse

Brødrene Lars og Anbjørn Garp overlader deres gård i Teghom til Torberg Kärling mod dennes gård i Låcketorp. Blandt beseglerne ridder Klaus Grubendal, høvedsmand på Bohus