1403. 12. november.


Kong Erik 7. af Pommern stadfæster dronning Margretes gave af gårdene Kinglöt, Strand, Norrholm, Snopptorp og Grönsta til klostret i Eskilstuna samtidig med, at hun gav ham Fiholm. - Og til yderligere sikkerhed for, at alle disse fornævnte stykker således er sket således med vort råd, samtykke og gode vilje, og at de bliver og skal holdes på stadigt og fast og ubrydeligt til evig tid i alle henseender, således som det står skrevet i fornævnte vor kære frue og moders og dette vort brev, som hænger sammen som fornævnt, da har vi med vilje og vidende ladet vort segl hænge under dette brev og til vidnesbyrd hr. Karl af Toftas, hr. Sten Bengtssons, hr. Erengisle Nilssons, hr. Thure Bengtsson, hr. Jens Dues, hr. Ivar Nilssons, hr. Mogens Munks og hr. Jens Thomsens, ridderes segl. Givet i det Herrens år 1403 mandagen efter sankt Morten bisps dag.

Udtog efter Svenskt Dipl. l. l

Tekst

Kong Erik 7. af Pommern stadfæster dronning Margretes gave af gårdene Kinglöt, Strand, Norrholm, Snopptorp og Grönsta til klostret i Eskilstuna samtidig med, at hun gav ham Fiholm. - Ok til mere bewaring at alle thisse forscr. stycke swo meth wort rath, samthycke og godhom wiliæ swo schedhæ æræ, oc at the swo stadhighe oc faste oc vbrødeliche bliue oc haldes sculæ ewerdhelicæ i allæ madæ, swosom i for:de wor kære frwæs oc modhers oc thettæ wort breff screuet star, som til sammen hængæ, som fore ær sacht, tha haue wy wort incigle meth wiliæ oc witscap ladet hengæs for thettæ breff, ok til witnesbyrdh her Karls aff Toftom , her Steen Beyntsøns , her Erengisel Nielsøns, her Thuræ Beyntsøns, her Iens Dwes, her Ywar Nielsøns, her Magnus Munks oc her Iohan Thomessøns, ridderes, incigle. ♦ Datum anno Domini millesimo cd o tercio, secunda feria post diem beati Martini episcopi.

Oversættelse

Kong Erik 7. af Pommern stadfæster dronning Margretes gave af gårdene Kinglöt, Strand, Norrholm, Snopptorp og Grönsta til klostret i Eskilstuna samtidig med, at hun gav ham Fiholm. - Og til yderligere sikkerhed for, at alle disse fornævnte stykker således er sket således med vort råd, samtykke og gode vilje, og at de bliver og skal holdes på stadigt og fast og ubrydeligt til evig tid i alle henseender, således som det står skrevet i fornævnte vor kære frue og moders og dette vort brev, som hænger sammen som fornævnt, da har vi med vilje og vidende ladet vort segl hænge under dette brev og til vidnesbyrd hr. Karl af Toftas, hr. Sten Bengtssons, hr. Erengisle Nilssons, hr. Thure Bengtsson, hr. Jens Dues, hr. Ivar Nilssons, hr. Mogens Munks og hr. Jens Thomsens, ridderes segl. Givet i det Herrens år 1403 mandagen efter sankt Morten bisps dag.