1405. Omkr. 2. februar.


Peder Brynjulfsson sælger sin gård i Strängnäs og en gård i Lindeberg til ridderen hr. Abraham Brodersen for 45 mark.

Udtog efter A