1401. 23. november. Roskilde


Margrete Pedersdatter, enke efter ridderen hr. Henneke Moltke af Torbenfeld, erkender at skylde abbedissen og søstrene i Roskilde sankt Clara kloster 20 mark sølv, som hun havde testamenteret dem til bod for sin faders sjæl.

Tekst efter A:

Tekst

Uniuersis presentes litteras inspecturis. Margareta Pethers doter relicta domini Iohannis Møltikæ de Thurbernæfellæ militis salutem in domino [semp]iternam. ♦ Constet uniuersis presentibus et futuris quod recognosco me religiosis uirginibus et dominabus. sorori Sophie [Cla]wesæ doter abbatisse ordinis sancte Clare Roskildis ceterisque sororibus ibidem degentibus in uiginti marchis puri argenti eisdem per me legatis <teneri et obligatam esse>[1] in remedium anime patris mei dilecti scilicet domini Petri Lodouicimilitis. quarum quidem quindecim cedent ad edificium ecclesie et monasterii earum. pro quibus a nobilissima principissa domina Margaretaregina nostra necnon ab honesto uiro Siluestrocapitaneo castri Abramsthorp. Petrus Nicholai de Waldorppredictarum sororum prouisor acceperat fideiussionem. pro ceteris autem quinque marchis ciphum meum argenteum grossiorem eisdem sororibus impignero per presentes. tali condicione quod si antedictus ciphus in uita mea per me uel post mortem meam per predilectam filiam meam dominam Katerinam dilectam consortem domini Nicholai Grubendalæ militis infra unum annum et sex septimanas non fuerit resolutus. tunc plenam habeant potestatem uendendi predictum ciphum pro pecunia que inter sorores equanimiter diuidatur. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum. una cum sigillis uenerabilium uirorum scilicet Petri Nicholai de Waldorp armigeri. et domini Petri Mathei canonici ecclesie Roskildensis. et domini Iohannis sacriste ibidem presentibus sunt appensa. ♦ Datum Roskildis anno domini .m°.cd°i. die beati Clementis pape et martyris.

1. <teneri et obligatam esse>] mgl. A.

Oversættelse

Margrete Pedersdatter, enke efter hr. Henneke Moltke af Torbenfeld, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Det være vitterligt for alle, nuværende og fremtidige, at jeg erkender (at skylde) de fromme jomfruer og fruer, søster Sofie Klausdatter, abbedisse i sankt Clara kloster i Roskilde, og de øvrige søstre sammesteds 20 mark lødigt sølv, testamenteret dem af mig til bod for min elskede faders sjæl, nemlig hr. Peder Ludvigsen, ridder. Af disse skal 15 tilfalde deres kirke- og klosterbygning; for dem har fornævnte søstres forstander, Peder Nielsen af Vollerup, modtaget borgen af den meget velbyrdige fyrstinde, fru Margrete vor dronning samt af den hæderlige mand, Sølve, høvedsmand på Abrahamstrup slot. For de resterende 5 mark pantsætter jeg med dette brev til samme søstre mit største sølvbæger på den betingelse, at hvis fornævnte bæger ikke indløses i min levetid af mig eller efter min død af min højtelskede datter, fru Katrine, ridderen hr. Klaus Grubendals kære hustru, inden år og dag (inden et år og seks uger), da skal de have fuldmagt til at sælge fornævnte bæger for penge, som skal fordeles mellem søstrene i fordragelighed. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de ærværdige mænd, nemlig Peder Nielsen af Vollerup, væbner, og hr. Peder Madsen, kannik i Roskilde kirke, og hr. Jens, sakristan sammesteds, hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1401 på paven og martyren sankt Klemens' dag.