1401. 1. november.


Ove Hase pantsætter sit gods i Laven og Dynæs til hr. Elav Elavsen.

Tekst efter nil

Tekst

Item thu breffue tilsammen bunden thet ene et pante breff paa latin, att her Aage Hase ridder panter her Elloff Elloffssen alt hans godzs vi[1] Laffuend och Dyrnesvdi Lennow sogen vdi Giernherrit. ♦ Datum mcdi° die omnium sanctorum.

1. vi] vistnok skrivefejl for vdi eller vti .

Oversættelse

To breve, der er bundet sammen, det ene er et pantebrev på latin, at hr. Ove Hase, ridder, pantsætter hr. Elav Elavsen alt sit gods i Laven og Dynæs i Linå sogn i Gern herred. Givet 1401 på Allehelgens dag.